Annons
Nyanlända elever

Sätt inte elevernas liv på vänt

Språkintroduktion

Språkintroduktionseleverna på Enskede Gårds gymnasium vill vidare så fort som möjligt. För vägledaren Volkan Serengil är utmaningen att skapa realistiska förväntningar och hålla motivationen uppe. 

Ämnena får inte glömmas

Språkintroduktion

Det är viktigt att nyanlända elever på gymnasiets språkintroduktion inte bara lär sig svenska. "Det är inte tanken att man ska låta utvecklingen i andra ämnen stanna upp i väntan på att språket utvecklas", säger Monica Lindvall på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. 

Symaskin och penslar vägen till språket

Nyanlända

Estetiska ämnen fyller en viktig funktion när nyanlända elever ska lära sig svenska. Det säger bild- och slöjdläraren Helena von Malortie som undervisar elever som precis anlänt till Sverige. 

Lärarbristen ökar i takt med flyktingkrisen

Lärarbristen

Efterfrågan på personal inom offentlig sektor ökar till följd av att många flyktingar anländer till Sverige. Stora mängder SFI-lärare, grundskollärare, tolkar, arbetsförmedlare och socionomer måste nyanställas.

Undervisningstiden räcker inte för betyg

Språkintroduktion

Lärare menar att nyanlända elever behöver mer ämnesundervisning för att kunna få betyg. ”Är du en duktig pedagog så fixar du det” blir ledningens svar. Skolinspektionen bekräftar: ”Det här brister för ofta”.

”Ta till vara barnens berättelser”

Forskning

I Birgitta Ljung Egelands avhandling berättar barn med migrationsbakgrund om hur det är att gå i skolan i en mindre ort i Sverige.

Allmänna råd om nyanlända

På gång

Skolverket har tagit fram förslag på nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever i skolan.

Skolverket startar stödlinje för arbetet med nyanlända

Nyanlända

Ny stödlinje från Skolverket ska underlätta skolornas undervisning av nyanlända.

Friskolor vill ta emot nyanlända

Förslag

Friskolornas Riksförbund vill göra det möjligt för fristående skolor att ta emot nyanlända elever. Idag sätter lagen käppar i hjulet. 

Idrottsundervisningen kan överbrygga mycket

Avhandling

För nyanlända ungdomar är hälsa och idrott i skolundervisningen viktigt och roligt. Men för att lyckas måste aktiviteterna anpassas och vara tydliga.

Regeringen lovar snabbare lagändring om fjärrundervisning

Anpassning

Nu ska lagstiftningen som förbjuder undervisning på entreprenad ändras. Vinnarna är små kommuner, som idag bryter mot lagen när elever får modersmålsundervisning på nätet.

Skolan som är nischad på nyanlända

Nyanlända

Framtidsgymnasiet, en friskola som tar emot nyanlända i Göteborg, upplever ett hårt tryck. Bara den här veckan börjar 27 nya elever på skolan. Men skolan är redo.

Nyanlända missar svenskundervisning för 75 miljoner

Reform i baklås

Bristen på behöriga lärare gör att huvudmännen inte kan söka de statsbidrag som skulle ge nyanlända mer undervisning i svenska. På Skolverket är man inte förvånad.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons