Annons

Så möter lärare flerspråkiga elever bättre

Publicerad 1 april 2016

20 procent av eleverna i grundskolan har utländsk bakgrund. Kompetens att utbilda de barnen borde självklart ingå i lärarutbildningen. Nationellt centrum för svenska som andraspråk ser fram emot att regering, lärosäten och huvudmän svarar på LR Studs och Lärarförbundet Students olika förslag.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE