Annons

10 förslag: Så kan skolvalet integrera istället för att segregera

Publicerad 27 augusti 2018

Fakta

Forskarnas förslag

  • Förbjud strategiska incitament som uppmuntrar spekulativt beteende och gynnar de som agerar ”systemsmart”.
  • Inför gemensam ansökan och antagning för samtliga kommunala och fristående skolor i en kommun.
  • Tydliggör vilka urvalsgrunder kommuner och friskolor får använda sig av. Idag är skolmarknadens aktörer begränsade av oklara och allt för restriktiva regler.
  • Tydliggör hur närhetsprincipen tolkas och hur långt upp i åldrarna den ska gälla. Och tillåt olika typer av upptagningsområden.
  • Friskolor ska använda sig av en prioritetsordning som är godkänd av Skolinspektionen.
  • Ändra skolpengen så att den baseras på ett genomsnitt av de senaste tre årens inkommande elever.
  • Ändra etableringsrätten, så att nya skolor som vill etablera sig har krav på sig att bidra till minskad segregation.
  • Gör en omstart för skolor som väljs bort i hög utsträckning.
  • Skapa system som mäter och jämför skolors förmåga att hjälpa eleverna att klara kunskapskraven – så att elever och föräldrar kan göra informerade val.
  • Inför restriktiva regler för när och hur ofta elever får göra skolbyten (exempelvis inför varje skolårsstart eller stadium) – för både elevens och skolans skull.

Läs hela rapporten

Relaterat

Med ett bättre upplägg skulle det fria skolvalet kunna bidra till integrationen istället för tvärtom, menar forskare vid Stockholms universitet.

Det fria skolvalet är en segregerande faktor i dagens samhälle, medan de positiva effekterna på resultaten mestadels har uteblivit. Det menar Dany Kessel, doktorand vid nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Dany Kessel– Den största segregerande faktorn i samhället är sannolikt bostadssegregationen. Men all forskning visar att det fria skolvalet också har en negativ effekt. Socioekonomiskt starka familjer väljer bort skolor med blandad elevuppsättning och det bidrar till segregationen, säger han när rapporten ”Ett smartare, rättvisare och mindre segregerande skolval” presenteras på måndagen. Han har författat rapporten ihop med sin forskarkollega Elisabet Olme.

Skolvärlden har tidigare skrivit om duons forskning kring införandet av ”mjuka kvoter” i skolvalssystemet.

Syftet med den nya rapporten är att se över huruvida skolvalet måste vara segregerande, eller om det finns sätt att designa systemet för att påverka i en annan riktning. Resultatet är tio förslag för riksdags- och kommunpolitiker att överväga för att skapa ett skolvalssystem som motverkar segregationen istället för att förstärka den.

Dany Kessel betonar särskilt två punkter på listan: förbjud strategiska incitament i skolvalssystemet, och inför en gemensam intagning för samtliga kommunala och fristående skolor i en kommun.

– Strategiska incitament handlar om att de som väljer inte bara agerar utifrån vad de själva vill, utan väger in fler faktorer: vad är min sannolikhet att komma in här, hur tänker de andra som väljer, hur stor är deras möjlighet att komma in, och så vidare, säger han till Skolvärlden.

Den sortens funderingar leder till att folk försöker överlista systemet med olika strategier, och enligt Dany Kessel är det de resursstarka familjerna som lyckas dra fördel av det, medan svagare grupper får ta smällen. Därför bör systemet formas så att liknande incitament försvinner.

Att ha en och samma intagning för alla skolor i en kommun, oavsett huvudman, ska göra systemet mer jämlikt.

– På vissa orter idag kan du vara med i tio olika antagningsprocesser samtidigt, och den ena skolan vill ha svar innan du hört något av den andra och så vidare. Det är de resursstarka familjerna som har bäst förutsättningar att lyckas, säger Dany Kessel.

Ulla HamiltonEtt stort hinder för en gemensam antagning är enligt Friskolornas Riksförbunds VD Ulla Hamilton den frostiga relationen mellan kommunerna och de fristående huvudmännen.

– Det finns en stor misstro från friskolorna gentemot kommunerna. Många litar inte på att man skulle få en schysst bedömning från kommunen, så en sådan lösning kräver att man hittar någon annan som tar hand om antagningen, säger hon till Skolvärlden.

Men om den aspekten gick att lösa, tycker du att en gemensam antagning låter som en bra idé?

– Det råder delade meningar om det inom Friskolesverige, säger hon.

Åsa FahlénLärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén välkomnar att forskarvärlden försöker komma tillrätta med den ojämlika fördelningen av socioekonomisk starkare respektive svagare grupper i separata skolor.

– Vi ser att vi har skolor med en stor del elever som har tuffare förutsättningar. Det blir ofta en resursfråga och det är klart att arbetsmiljön för lärarna i skolorna påverkas. Sen tror jag att nästan alla lärare har det här demokratiska perspektivet – vad är det för samhälle skolan är med och skapar? När vi ser att det glider isär mer och mer så blir man bekymrad, säger hon.

Hon menar också att det behöver införas begränsningar i hur ofta en elev får byta skola.

– Det är inte ovanligt att man har en elev första dagen på terminen, och sedan andra dagen så är den inte där, man får nya elever en vecka och nya elever igen efter en månad. Och då har de redan varit på två andra skolor. Det är klart att det påverkar möjligheterna både för de här eleverna och för lärarna att hålla en planering.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons