Annons

10 förslag: Så ska tryggheten öka i skolan

Publicerad 10 mars 2020

Fakta

Här är Liberalernas förslag i korthet:

1. Höj kraven på vad en kränkning innebär.
Liberalerna vill ändra skollagen för att förhindra att enskilda elevers subjektiva uppfattningar om vad som utgör en kränkning inte blir för styrande.

2. Lärare ska inte hotas med anmälan till Skolinspektionen.
Liberalerna vill att anmälningssystemet reformeras för att motverka missbruket.

3. Liberalerna kräver att Barn- och Elevombudet läggs ner.
Liberalerna ser en stor risk för att BEO skapar en osäkerhet inom lärarkåren, vilket har visat sig leda till att många lärare undviker att ingripa i bråk av rädsla för att bli anmäld.

4. Inför förväntansdokument mellan skolor och föräldrar.
Liberalerna föreslår att alla skolor ska ta fram ordningskontrakt som elever och vårdnadshavare ska skriva under.

5. Inför konsekvenstrappor.
I syfte att tydliggöra för så väl elever, lärare som vårdnadshavare vilka regler som gäller på en skola och vad för konsekvenser regelövertramp får föreslår Liberalerna att alla skolor ska ta fram en konsekvenstrappa.

6. Slopa kravet på medbestämmande för elever om ordningsregler.
Liberalerna vill ändra i skollagen så att skolledningen får fullt mandat att besluta vilka ordningsregler som behövs på en skola för att säkerställa trygghet och studiero för alla elever.

7. Inför ersättningskrav för elever som begår skadegörelse.
Liberalerna kräver att alla huvudmän ska upprätta rutiner för hantering av ersättningskrav.

8. Slopa kravet på skriftlig dokumentation vid disciplinära åtgärder.
Liberalerna föreslår att enklare åtgärder, som exempelvis när en lärare tillfälligt skickar ut en elev som stör, inte ska omfattas av lagkrav på dokumentation.

9. Förtydliga vilka befogenheter lärare har i skollagen.
Liberalerna vill att lagen blir tydligare gällande vilka befogenheter lärarna har.

10. Skolor ska vara stängda för obehöriga.
Liberalerna vill se att det ska vara enklare för skolor att vara stängda för obehöriga. 

Källa: Liberalerna

Relaterat

Liberalerna presenterar ett ordningslyft med tio åtgärder för ökad trygghet och studiero i skolan.
Bland annat föreslås att alla skolor ska införa konsekvenstrappor, att man ska lägga ner BEO och att kravet på skriftlig dokumentation vid disciplinära åtgärder slopas.

Skolvärlden har tidigare belyst de stora arbetsmiljöproblemen med hot och våld i skolan.

I april 2019 släppte Skolverket sin senaste attitydundersökning som visade att var fjärde lärare har utsatts för hot och våld på sin arbetsplats under det senaste läsåret. 

Med bakgrund av de rådande arbetsmiljöproblemen i skolan släpper Liberalerna nu en rad olika åtgärder för en ökad trygghet och studiero i skolan.

I korthet är Liberalernas förslag uppdelade i tre områden (se samtliga förslag i faktarutan): 

  • Stopp för oseriösa anmälningar mot lärare.
  • Regelövertramp i skolan måste mötas av konsekvenser.
  • Lärarna måste känna tydligt stöd i lagen. 

Partiet vill lägga ner Barn- och Elevombudet (BEO), höja kraven på vad en kränkning innebär och förtydliga vilka befogenheter lärare har i skollagen.

I en av punkterna föreslår Liberalerna också att alla skolor i landet ska införa konsekvenstrappor. Det ska vara rektorn som fattar beslut vilka steg som ska ingå i konsekvenstrappan samt för att det finns rutiner på hur de upprätthålls.

– Vi ser i Skolinspektionens enkäter att en stor andel elever uttrycker att när man stör så får det inte alltid en konsekvens. En konsekvenstrappa kan vara att man i första hand kallar in till ett möte med rektor eller att man kallar in elevhälsoteamet. I vissa fall måste man ingripa direkt och stänga av en elev omgående, säger Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiska talesperson.  

En annan konkret punkt handlar om att partiet vill slopa kravet på skriftlig dokumentation vid disciplinära åtgärder.

– Det har framkommit att en stor del av det som man dokumenterar finns det inga krav på från staten, utan man gör det av rädsla för att bli anmäld. Vi menar att man ska gå in och rensa och förtydliga.  

Hur ska alla de här punkterna som ni föreslår göra skillnad? 

– Det viktigaste är att minska på de administrativa kraven. Om jag beslagtar en mobil eller om jag visar ut en elev ska jag inte behöva upprätta en massa dokument som rektor och lägga flera timmar på det. Ibland avstår man också från att ingripa på grund av all byråkrati, säger Roger Haddad och fortsätter: 

– Förtydligar vi lärarnas befogenheter, avvecklar BEO och ändrar skollagen kring det här med personkränkningar då kommer fler att känna sig trygga att ingripa mot stökiga elever. Det kommer att ge en bättre arbetsro för lärarna och bättre studiero. 

Skolvärlden har nyligen skrivit om att regeringen tillsatt en ny snabbutredning som syftar till att skapa bättre studiero i skolan.

Mobilförbud, porrstopp och fler avstängda elever. Det är några av punkterna i utredningen.

Tyder era förslag på att Liberalerna inte nöjda med punkterna i utredningen? Eller varför kommer era förslag så nära inpå detta?

– Januariavtalet slöts under en mycket skakig politisk parlamentarisk period. Det är omöjligt att få in alla punkter just när man skriver ett sådant dokument. Under rubriken ”Nationell studieplan för trygghet och studiero” var det inte definierat från något av partierna vad ett sådant program ska innehålla. Det här är nya inspel till det arbetet, säger Rober Haddad. 

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tycker det är bra att partiet engagerar sig i frågan om ökad trygghet och studiero. 

– Det är en viktig fråga. Men jag tycker att man borde ha haft med en punkt om att lärare ska få möjligheter att förbereda sin undervisning. För när lärare har väl förberedda och strukturerade lektioner så bidrar det till trygghet och studiero.

Åsa Fahlén anser dock att det är bra att partiet vill höja kraven på vad en kränkning innebär.

– En lärare i en undervisningssituation är inte vilken vuxen som helst, utan du har ett ansvar både för undervisningen du ska bedriva men också tillsynsansvaret för alla elever som du möter – vilket gör att du måste få större befogenheter. 

Är det något av förslagen som du tycker sticker ut negativt?

– Jag tycker inte att man ska lägga ner BEO, det är att gå för långt. Jag är inte heller säker på att man behöver skriva om skollagen. Men däremot skulle man behöva se över BEO:s uppdrag. 

Samtidigt oroas Åsa Fahlén över att införandet av konsekvenstrappor riskerar att öka dokumentationskraven för lärare. 

– Vi behöver inte ökade krav på dokumentation. Däremot måste det finnas en tydlighet på en skola vilka förordningsregler som gäller och vad som gäller när någon överträder de bestämmelserna. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons