appar_telefoner
Digialt

10 lärare tipsar: Här är våra favoritappar

Spanar du efter pedagogiska verktyg som är rekommenderade av andra lärare? 
Här är nio utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

I varje tidningsnummer av Skolvärlden delar lärare med sig av sina bästa app-tips till andra lärare under segmentet ”månadens app”.

Skolvärlden har satt ihop en lista med lärarnas tips från hela 2020. Här är nio appar som tio lärare använder till vardags i klassrummet och som de menar gör undervisningen bättre.

1. Stop Motion Studio
Format: iOS, Android
Pris: Finns en gratisversion (med köp i appen) samt en betalversion

Bror Remhill, IKT-pedagog på Fridhemsskolan i Malmö, tipsar om appen: 

”Jag brukar introducera appen med att visa en liten filmsnutt av ’Lego The Movie’, som delvis är gjord med samma princip. I appen kan man göra en ”frame by frame”-animation i enkel variant och som är väldigt lätthanterlig. Passar så väl yngre som äldre elever. Material kan varieras i oändligheter, allt från lego, lera, klossar, papper med mera. Betalversionen ger lite mer djupgående finlir på animationen. Man kan till exempel använda green/blue screen och få olika bakgrunder. Jag har länge klarat mig i undervisningen med gratisversionen.”

 

2. Kors & tvärs 
Format: iOS
Pris: 50kr

Beatrice Stefansdotter, lärare på Alléskolan i Landskrona, tipsar om appen:

”En app där man kan lösa korsord digitalt på ett lekfullt sätt samtidigt som eleverna tränar sin ordkunskap och stavning. Den har fyra olika spelsätt med olika svårighetsgrader. Kors & tvärs kan spelas både på svenska och engelska. Det är en app som tränar språklig medvetenhet och passar elever från grundskolans tidigare år. Många av mina elever är nyanlända eller har svenska som andraspråk och denna app har verkligen hjälpt dem att bli mer säkra på svenska språket.” 

 

3. Scratchjr
Format: IOS och Android
Pris: Gratis

Josefine Berggren, lärare i åk 2 på Kilberggsskolan i Bollnäs, tipsar om appen: 

”En app för undervisning i programmering som fungerar bra även för de som inte kan läsa. Min upplevelse av användandet av appen i undervisningen har varit väldigt positiv eftersom alla har kunnat delta oavsett kunskapsnivå. Appen är gjord på ett enkelt sätt med olika färger för olika funktioner vilket underlättar för den som inte arbetat med programmering tidigare. Jag har låtit eleverna arbeta med appen tillsammans i par vilket har varit väldigt uppskattat och även gjort att jag som lärare fått lära mig lite mer.”

 

4. Ugglo
Format:
 Ugglo fungerar i webbläsaren eller som app
Pris: 79 kr för privat bruk. 79 kr per elev och läsår i skola och förskola. Licensavtal finns för kommuner

Carolina Sundkvist och Nadia Alj Forsgren, lärare och läromedelsförfattare, tipsar om appen: 

”Ugglo är ett digitalt bibliotek där det finns en stor variation inom olika genrer. Tack vare appen visar våra elever stor läsglädje och vill ofta läsa och lyssna på böcker. Vi använder Ugglo redan från förskoleklass och åk 1 då eleverna kan ta del av berättelser utan att själva kunna avkoda. På Ugglos hemsida finns gratis lärarhandledningar att ladda ner både för förskolans pedagoger och för lärare på lågstadiet.”

 

5. Forms i Office365
Pris: Gratis för alla som exempelvis har ett Microsoft-konto eller Office 365 Education-licens
Format: Windows, Mac, Android, iOS och webbplattformar

Malin Rehnström, lärare på Torpaskolan i Jönköping, tipsar om appen:

”I Forms i Office365 skapar jag bland annat undersökningar, kunskapsfrågor och omröstningar och använder mig då oftast av flervalsfrågor eller textsvar. Det enklaste sättet för eleverna, eller kollegorna, är att scanna en QR-kod för att komma åt innehållet. Jag har även gjort enkäter till vårdnadshavare och då delar jag dokumentet ”utanför organisationen”. Den stora vinsten med denna app är att den sammanställer resultat och rättar läxförhör och man får sammanställningen i ett excelark. Jag tycker du ska testa Forms för att den underlättar i ditt jobb.”

 

6. Polyglutt
Pris:
 Gratis
Format: iOS och Android

Maria Bäckman, lärare på Karlbergsskolan i Karlskoga, tipsar om appen:

”Appen har över 1500 böcker inlästa på svenska och över 50 böcker inlästa på andra språk. Den sträcker sig från förskolan till årskurs 5–6. Appen innehåller bilderböcker för de allra minsta, faktaböcker, lättlästa böcker och kapitelböcker. Inom ämnet engelska går det utmärkt för mina elever i årskurs 4 att läs-lyssna på bilderböckerna för de allra minsta. Eleverna läser texten på svenska och lyssnar på engelska. På detta sätt tränar vi bland annat ordförståelse, ordföljd och att återberätta korta historier både skriftligt och muntligt. Min stora förhoppning med appen är att läs-lyssna funktionen ska ge även de svagaste läsarna möjlighet att få njuta av de underbara världar som böcker kan erbjuda.”

 

7. Epic!
Format: Som app eller webbplats. 
Pris: Gratis.

Zandrina McGowan, lärare på Backaskolan i Ystad, tipsar om appen:

”En app där du som lärare skapar ett konto och lägger in eleverna i din klass och därigenom skapar ett virtuellt klassrum som eleverna sedan loggar in i med hjälp av en klasskod. Här finns engelska resurser i form av böcker, serietidningar, ljudböcker och videor. Den bästa funktionen är ”read to me”-sektionen där böckerna blir upplästa med hjälp av interaktiv text! Elever på alla nivåer och i alla åldrar uppskattar detta då appen engagerar deras sinnen och böckerna handlar om relevanta ämnen.”

 

8. Fonologia
Format: iOS och Android
Pris: Kostar olika mycket beroende på vilket abonnemang man har

Marie Trapp, speciallärare på Släbro skola i Nyköping, tipsar om appen:

”Appen Fonologia är ett individualtest som är baserat på den senaste forskningen om dyslexi. Testet genomförs på Ipad och kartlägger olika fonologiska färdigheter som kan orsaka svårigheter hos eleven. Testet är enkelt att genomföra med tydliga muntliga instruktioner. Till testet hör även en manual och handledning för genomförande, resultatanalys och förslag på åtgärder. För mig som lärare ger Fonologia bra förutsättningar för fortsatt arbete med läs- och skrivutvecklingen. Jag får syn på elevens styrkor och svagheter och jag ser om detta är en elev som vi behöver utreda ytterligare. Resultatet visas i ett mycket överskådligt ”spindelnät” som är bra att ha som utgångspunkt i samtalet med både elev och vårdnadshavare. Testet tar bara ca 30–40 min att göra och kan göras från åk 2 till 9, gymnasiet och för vuxna.”

 

9. Veckoschema med bildstöd 
Format: iOS (iPad och mobil) 
Pris: 25 kr

Trude Johansen, lärare på Grimstaskolan i Stockholm, tipsar om apppen:

”Appen hjälper till att ha koll på vad som händer vecka för vecka så att strukturen i vardagen, både i skolan och hemma, blir tydligare och lättöverskådlig. Den har bra bilder och symboler som stöd, timer/klockor som visar när det händer (om man väljer att ställa in tiden), talsyntes, påminnelser, delmål, upprepade aktiviteter samt veckodagarnas färger. Enkel att använda och väldigt tydlig och visuell. När eleven är klar med en påminnelse bockar hen av den. Går att använda både hemma och i 

 

Artikeln är en sammanslagning av tidigare publicerat material. Fem av apparna har förekommit i en tidigare tipslista på skolvärlden.se. Intresserad av fler tips? Ta del av fler här.

Kommentera