Lön

100 miljoner extra till lärarlöner

Stockholm stad satsar 100 miljoner kronor ytterligare på att höja lärarnas löner i år. Det motsvarar ytterligare en höjning med 2 procent och en total löneökning med 6 procent 2014.

För att fortsätta den positiva utvecklingen av elevresultaten i Stockholm och locka till sig de cirka 10 000 lärare som kommer att behöva rekryteras till 2022 har Alliansen i Stockholm bestämt sig för att satsa ytterligare 100 miljoner kronor på de kommunala lärarnas löner.

Lärarnas Riksförbund välkomnar satsningen.

– Detta är en mycket viktig satsning, även ur ett nationellt perspektiv. Nu måste fler kommuner inse allvaret, satsningar är nödvändiga för att få lärare, nu och i framtiden, säger Bo Jansson, ordförande i LR.

De 100 miljoner kronorna ger en ytterligare löneökning om 2 procent till de kommunala lärarna – från förskola till vuxenutbildning. Totalt landar löneökningen för 2014 då på i snitt 6 procent.

– Jag hoppas det är en del i att öka läraryrkets attraktionskraft. Dels att de lärare som vi har i Stockholms skolor väljer att vara kvar som lärare här, men också att nya unga människor vill söka sig till lärarutbildningar och bli lärare. Sedan är det klart att det krävs mängder med andra åtgärder, att vi minskar lärarnas arbetsbörda och att vi skapar bättre möjligheter för karriärtjänster i klassrummen. Men det kommer att krävas ännu högre lärarlyft de kommande åren. Det är jag övertygad om, säger Lotta Edholm, (FP) Skolborgarråd i Stockholm till Sveriges Radio.

Kommentera