Statistik

12 700 nior missade gymnasiebehörighet

Skolverkets slutgiltiga betygsstatistik för det gångna läsåret bekräftar de preliminära siffrorna – andelen elever som inte blev behöriga till gymnasiet ökar från 12,4 procent förra året till 13,1 i år. Samtidigt ökar det genomsnittliga meritvärdet.

Siffrorna visar att det går allt bättre för de som lyckas bra, samtidigt som fler än tidigare misslyckas.

– De elever som det går bra för får allt högre betyg. Samtidigt är det många elever som inte lyckas bli behöriga till gymnasieskolan. Grundskolan måste bli bättre på att sätta in stöd tidigt för elever som riskerar att halka efter, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson ser siffrorna som ett kvitto på att klyftorna i skolan ökar, och att huvudmännen inte klarar av det kompensatoriska uppdraget.

– Ännu en gång kan vi konstatera att klyftorna ökar i den svenska skolan. Att elevernas genomsnittliga meritvärde förbättras borde vara glädjande, men att kunskapsresultaten skulle stiga motsägs av de internationella mätningarna. Resurserna till skolan måste gå till undervisning. Huvudmännen klarar inte av att rikta resurserna, att prioritera det som är viktigt. Därför måste staten ta det finansiella ansvaret för skola, säger han.

Skolvärlden har tidigare skrivit om att Skolverket i år för första gången samlat in siffror på hur många som blivit behöriga efter terminens slut, genom sommarskola eller omprövning på annan grund.

550 elever höjde på så vis sina betyg under sommaren, efter att skolverkets statistik samlades in. Tar man hänsyn till det hamnar den slutgiltiga siffran på 12,5 procent obehöriga. 

Kommentera