Karriärtjänster

14 000 karriärtjänster nästa läsår

Skolverket har beviljat 14 000 nya karriärtjänster inför hösten. Det är 11 000 fler än föregående läsår men samtidigt 1 000 färre än de 15 000 platser som erbjöds.

Glappet på 1 000 tjänster beror på att vissa kommuner och enskilda huvudmän inte söker alla platser de erbjuds, eller inte söker alls.

Varje kommun och huvudman får en tilldelad bidragsnivå baserat på antal elever. Bidraget fördelas sedan av respektive kommun och huvudman på förstelärare och lektorer. Bidraget till en förstelärarlön är 5 000 kronor, och till en lektorslön 10 000 kronor. 

Kommentera