Печать
Guide

14 tips för första tiden i klassrummet

Här är nyutexaminerade läraren Elias Dietrichsons tips till kollegor som är nya på jobbet.

1. Var dig själv 
Försök inte spela en roll som inte är du. Det går inte att gå in i ett klassrum och vara auktoritär om man inte är det. En lärare kan se ut och vara på många olika sätt. Våga vara dig själv, även om det till en början inte känns som att det fungerar. I långa loppet kommer du hitta fram till vem du är i klassrummet.

2. Ställ inte för höga krav på dig själv 
Som ny behöver du inte vara världens bästa lärare från start. Du måste inte ha svar på alla frågor från början. Om man sätter sig själv uppe på en piedestal är det lätt att bli nedpetad. Om du inte kan svaret på en fråga, säg det. Har du fel, erkänn det.

3. Byt fokus  
I början är det ofrånkomligt att man är upptagen av sin nya lärarroll. Försök att släppa fokus på dig själv. Tona ner din egen roll och fokusera i stället på vad som händer i klassrummet.

4. Lär dig namnen
Jobba aktivt med att lära dig elevernas namn så fort som möjligt. Då känner eleverna sig mer sedda direkt. Samma sak med att man kan uttala namnen korrekt. Kolla med eleven så det inte blir fel.

5. Våga! 
Du måste våga pröva dig fram i din nya roll. Testa olika arbetssätt och var inte bunden till var man ”måste” göra. Och när du väl har testat, få återkoppling av eleverna. Vad var bra och vad var mindre bra?

6. Sätt dig in i ung­domars situation  
Att arbeta som lärare handlar i grund och botten om att du bör gilla att undervisa och att vara med ungdomar. Sätt dig in i deras värld. Vad pratar de om, vad är de intresserade av?

Elias Dietrichson
Elias Dietrichson

7. Ta hjälp av kollegor och prata med andra  
Prata med mer erfarna lärare på arbetsplatsen. De har också varit i din situation en gång, de minns hur det var i början. Om det går, gå med på några lektioner som de har. Och bjud in kollegorna till ditt eget klassrum. Småpratandet kollegor emellan om undervisning under raster är underskattat.

8. Visa uppskattning  
Sträva efter att visa uppskattning för varje elev. Det handlar inte om att bli kompis med eleverna, men du måste se det som varje individ är bra på. Och tänk på hur du pratar om eleverna med andra. Attityd märks.

9. Prioritera  
Hur förberedd du än är kommer tiden rusa för snabbt i början. Stressa inte för mycket, andas. Du kommer inte hinna med allt. Fokusera på vad du ska lägga energi på i stunden. 

10. Konkret planering 
Försök att ha en framförhållning med din planering. Se den inte bara översiktligt, utan konkret vad ni bör hinna med under varje lektion. Då finns det sedan större utrymme att gå ifrån planeringen, om det behövs.

11. Var flexibel
Det finns inget att vinna på att gå in och ta alla konflikter direkt. Var beredd på att attityden ”Nu säger jag vad du ska göra och så gör du det” inte per automatik fungerar i en klass. Försök i stället att möta eleverna halvvägs.

12. Arbetet är inte allt 
Nej, lärarjobbet är inte allt, även om det kan kännas så i början. Se till att du har ett liv vid sidan av. Ägna tid åt familjen, kompisar eller en hobby. Du behöver någon form av ventil.

13. Kräv att få en mentor 
Helst i samma ämne som du själv undervisar i. Du behöver och har rätt till en person att bolla med som förstår vad du går igenom i början.  

14. Skapa ett bra klimat 
Att skapa ett bra klassrumsklimat är en förutsättning för att undervisningen ska fungera. Våga lägga tid på detta, framförallt i början.

Kommentera