klassrum_elever_killar
Besparingar

15 tjänster tas bort: ”Man skär inte – man anpassar”

Föräldrar på Karl Johanskolan håller barnen hemma i protest mot att 15 tjänster ska bort. Men enligt förvaltningen är problemet inte budgeten – utan dålig kommunikation.
– Det finns inga underlag för att den här skolan skulle ha det sämre än andra, säger grundskolechef Marie Sandstig.

Vid skolstarten på onsdagen protesterar föräldrar och elever på skolgården utanför Karl Johanskolan i Göteborg. Eleverna skulle ha deltagit i undervisningen men deras föräldrar anordnar en elevstrejk i protest mot vad de menar är en budget som inte räcker. Skolan ska spara 4 miljoner kronor under 2020.

Under höstterminenen slutade samverkan mellan fack och arbetsgivare i oenighet, då facket bedömer att minskningen av tjänster riskerar att leda till förhöjd arbetsbelastning och stress- sjukskrivningar – något som förekommer på skolan redan idag. De samtalen gällde sju tjänster. Arbetsgivaren har efter det meddelat att det totalt handlar om 15 tjänster som ska bort, varav två är lärare.

– Jag är väldigt förvånad, det känns jättekonstigt att de gör sådana stora besparingar. Det är en skola som har haft problem med hög arbetsbelastning tidigare, och både vi och Lärarförbundet har varit där och träffat medlemmar. Arbetsmiljöverket har krävt att de ska göra något åt arbetsbelastningen men nöjt sig med ledningens skriftliga svar om åtgärder. Vi hänvisar till HÖK18 och att arbetsbelastningen redan är hög, säger Gunilla Rist som är huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborgs stad.

Att skolan behöver spara 4 miljoner beror på att man inte lyckades hålla budget föregående år, och enligt kommunens regler ska verksamheten ta med sin underskottet in i det nya budgetåret. Därför handlar det enligt förvaltningen inte om någon nedskärning.

– Man skär inte, man anpassar till att man inte har lyckats hålla budgeten. Karl Johanskolan är en väldigt stor F-6-skola med runt 100 anställda och en stor budget, så procentuellt handlar det inte om någon större summa. Det som jag fått höra om föräldraföreningen är att de undrar hur underskottet blivit så stort och att de tycker att det har varit dålig kommunikation. Så med bättre kommunikation hade vi kunnat undvika de här protesterna, säger grundskolechef Marie Sandstig till Skolvärlden.

Anna Beskow är ordförande i den föräldraförening som organiserar protesterna, och hon köper inte det resonemanget.

– Då är budgeten för lågt satt. Sett till barngrupperna och situationen i skolan så är det inte för mycket personal. Det nyanställdes efter att Skolinspektion hade sagt till skolan att studieron måste förbättras. Att nyanställa och sedan säga att de inte behövs, det håller inte, säger hon till Göteborgsposten.

Marie Sandstig, kan underskottet bero på att budgeten i grunden är orealistisk?

– Nej. Vård, skola, och omsorg har stora problem över huvud taget, det handlar ju om att stat och kommun inte har tillräckligt med pengar. Men det finns inga underlag för att just den här skolan skulle ha det sämre än andra, säger hon.

Av den riskbedömning som fack gjort tillsammans med rektor framgår att man ser en allvarlig risk för höjd arbetsbörda och höjd stress. Hur bedömer ni att det kommer att påverka personalen?

– Så är det ju alltid. Men det är en klasslärare som har 24 barn i ett område i centrala Göteborg, med tillgång till sva-lärare, speciallärare och lärare i fritidshem. Vi har ingen skola som erbjuder mer, säger Marie Sandstig

Rektorn på Karl Johanskolan kallades under onsdagen till krismöte tillsammans med rektorerna för 31 andra skolor i Göteborg som inte hållit budget, rapporterar Dagens Nyheter. Under 2019 ökade personalen på stadens skolor med 7,3 procent jämfört med 2018, medan elevantalet ökade med 2-3 procent.

– Vi har ett antal skolor som har haft stora problem med att hålla budget. Rektorn har ansvaret, men om man inte klarar att nå balans under den treårsperiod som vi är inne i nu måste det till hjälp. Nu ska man få denna hjälp, med HR, ekonomi, fastighetsfrågor… vi vill inte lämna rektorerna ensamma. Men vi måste hålla oss till den peng vi har, säger Marie Sandstig till DN.

Från fackligt håll har man ännu inte beslutat om nästa drag, mer än att man fortsätter att följa utvecklingen på Karl Johanskolan.

– Vi får avvakta medarbetarenkäter, arbetsskadeanmälningar och sjukskrivningssiffror först och främst. Vi måste titta på vilka arbetsuppgifter man kan ta bort, hur man kan begränsa lärares arbetsbelastning. Lärare är ju professionella och kan bedöma vad som är vettigt, men det kan finnas orimliga krav på dokumentation och föräldrakontakter. Det är inte heller uteslutet att vi kontaktar arbetsmiljöverket, säger Gunilla Rist på LR.

Kommentera