budgetsammanstallning
Budget

1,6 skolmiljarder i budgeten – ”Viktigt att de går till rätt saker”

Regeringen lägger 1,6 miljarder kronor på skolan i budgeten för 2021. Pengarna ska bland annat gå till anställningar, läxhjälp och en utbyggd yrkeslärarutbildning.

Skolbudgeten i korthet
 • Huvudmännen ges 1 miljard kronor till skolan.
 • Statsbidragen för lovskola och läxhjälp tillförs 170 miljoner kronor 2021. För 2022 och 2023 tillförs 100 miljoner kronor.
 • Arbetet med det nationella professionsprogrammet får ytterligare 42 miljoner kronor under 2021, 102 miljoner 2022 och 181 miljoner 2023.
 • 47 miljoner går till att bygga ut KPU.
 • 7 miljoner går till KPU för personer med forskarexamen.
 • 13,5 miljoner går till lärosäten för validering av tidigare utbildning och erfarenhet.
 • 8 miljoner per år 2021/2022 går till projekt för att fler ska fullfölja gymnasiet.
 • 420 miljoner går till fler platser på basår.
 • 259 miljoner går till läroverkens satsning på livslångt lärande och omställning.
 • Skolinspektionens resurser ökas med 20 miljoner.
 • Skolverkets anslag ökar med 10 miljoner.

1 miljard kronor går direkt till kommuner och fristående huvudmän. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén välkomnar pengarna men menar att vilken effekt de har i slutändan beror på hur de spenderas av huvudmännen.

Åsa Fahlén
Åsa Fahlén

– Det är otroligt välkomna pengar. Samtidigt är det viktigt att de här pengarna gå till rätt saker. Det måste anställas fler lärare. Den dåliga ekonomiska situationen gör ju att man gör sig av med lärare på sina håll, säger hon.

Pengarna ska enligt regeringen bland annat gå till att förbättra lärarnas arbetsmiljö, men också ge möjlighet att öka undervisningstiden. Det är två saker som Åsa Fahlén menar är omöjliga att kombinera utan att man nyanställer lärare.

– Är det så att samma lärare ska undervisa mer kommer det ju inte leda till någon förbättring av lärarnas arbetsmiljö. Man måste se till att lärarna har tid till sitt dagliga arbete, att de hinner för- och efterarbete, säger Åsa Fahlén.

Hon menar att man måste tala om kvalitet, och inte bara kvantitet.

– Man säger ”öka undervisningstiden”. Men blir mer alltid bättre? Det blir inte undervisning bara för att du ställer en lärare i ett klassrum, läraren måste ha tid att planera och följa upp sina lektioner för att det ska bli riktig undervisning.

Totalt 54 miljoner kronor går till att bygga ut olika typer av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som låter färdiga akademiker och i vissa fall forskare omskola sig till lärare genom en kortare kompletterande utbildning. 13,5 miljoner går till universitetens och högskolornas arbete med att validera tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet för de som vill omskola sig med en KPU.

17 miljoner kronor går till att permanent bygga ut yrkeslärarutbildningen med ambitionen att tillvara personer med yrkeskunskaper såsom kockar, frisörer, elektriker och målare som behöver omskola sig i spåren av coronapandemin.

– KPU är attraktivt och har en bra genomströmning och det är ett bra sätt att få akademikers att sadla om. Det är en enorm brist på yrkeslärare, så att stärka det är jätteviktigt, säger Åsa Fahlén.

22 miljoner kronor tillförs vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare (VAL) under åren 2021–2024.

8 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 går till SKR:s projekt ”Uppdrag fullföljd utbildning” som ska få fler elever att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

Kommentera