gustav_fridolin_2015_2
Foto: Mårten Färlin
Flyktingsituationen

200 skolmiljoner till kommuner med flest nyanlända

Regeringen ger 200 miljoner till skolor som tagit emot störst andel nyanlända under året. Kommuner vars barn och ungdomar ökat med minst 10 procent omfattas av insatsen.

Skolverket kommer att få i uppdrag att fördela 200 statliga miljoner till kommuner vars mottagande av nyanlända under året gjort att gruppen barn och ungdomar i åldrarna 1–19 år ökat med minst 10 procent, rapporterar Aftonbladet. 

– Vi ser att svensk skola nu gör en mycket stor insats, hur lärare och rektorer kavlar upp för att möta de här barnen som kommer direkt från krig och flykt. I en kommun dit det kommer många nya barn måste man göra investeringar i skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till tidningen.

Mellan 50–100 kommuner kommer att få ta del av bidraget, men det är inte klart vilka som kommer att omfattas annat än några exempel som Gustav Fridolin nämner: Filipstad, Laxå och Borgholm. Skolverket kommer att göra fördelningen utifrån myndighetens statistik.

Pengarna är skolmärkta och kan användas till det som kommunens skolor har störst behov av.

 – Det handlar om att bygga om lokaler till att bli skollokaler, inrätta nya förberedelseklasser, rekrytera lärare och annan personal … alltså organisera om skolverksamhet för att man ska kunna ge de här barnen, som verkligen kommer direkt från krig och flykt, en bra skolgång.

Pengarna kommer från statens utvecklingskonto, enligt Gustav Fridolin, och är ett tilläggsbidrag till just skolan utöver de 9,8 miljarder som tidigare aviserats ska gå till kommunerna.

Laxås kommunstyrelseordförande Bo Rudolfsson (KD) välkomnar nyheten, enligt Aftonbladet.

– Vi har tagit kostnader eftersom vi tycker att det är viktigt att speciellt ensamkommande flyktingbarn ska ha möjlighet att komma till ett bra ställe där de kan landa, men också lära sig saker för att komma in i det svenska samhället, säger han till tidningen.

Kommentera