Annons
”Det är 23 av 30 skolor som fått bedömning som utvecklingsområde”, säger Sarah Vinterlycka, Skolinspektionen. Foto: Privat, Shutterstock

24 av 30 grundsärskolor har brister i arbetet

Publicerad 26 november 2020

Skolinspektionen granskning av grundsärskolor i landet visar att 24 av 30 skolor har ett eller flera arbetsområden som behöver utvecklas. Det gäller undervisning men framförallt bedömning.

 

Skolinspektionens nya granskning Undervisningen i grundsärskolan – med särskilt fokus på årskurserna 6–9 undersöker hur skolorna arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling. Enligt rapportskribent Sarah Vinterlycka har de haft två huvudfokus: Själva kvaliteten i undervisningen och bedömningsarbetet

– Vi vill se hur skolorna arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling och för att nå så långt de kan i undervisningen. Vi vill även se i vilken utsträckning eleverna stöds av gott bedömningsarbete, det är viktigt för kunskapsutvecklingen, säger hon.  

Skolinspektionens har besökt 30 grundsärskolor över hela landet. Granskningen omfattar dokumentstudier, observationer och intervjuer. Men undervisning för elever i grundsärskolan som läser Integrerat i grundskolan omfattas inte av granskningen.

– Vi har försökt få en stor spridning med både större och mindre städer. Ystad är den sydligaste och Piteå nordligaste kommunen vi besökt. Skolorna har vi besökt i två dagar. Första dagen har vi observerat undervisningen för en klass under en dag och andra dagen har vi hållit i intervjuer med rektorer, lärare och stödpersonal och elever, säger Sarah Vinterlycka.

Bakgrunden till Skolinspektionens granskning är enligt Sara Vinterlycka att tidigare forskning, granskningar och undersökningar pekat på att grundsärskolan har haft mer av ett omsorgstänkande i skolformen än kunskapsfokus, vilket blev problematiskt då det medförde risk för bristande kunskapsutmaningar.

Det har inte varit mycket kunskapsfokus eller god kvalitet i undervisningen

– Det är den problematiken som ligger till grund för granskningen. Det har inte varit mycket kunskapsfokus eller god kvalitet i undervisningen, utan mer inriktat mot omsorg. Utifrån den problembilden kan vi se tendenser till att kunskapsuppdraget är mer synligt i undervisningen. Det sker mer av ett bedömningsarbete än tidigare, säger Sarah Vinterlycka.

En av de viktigaste iakttagelserna från granskningen enligt Sara Vinterlycka är att Skolinspektionen sett att 24 av 30 besökta skolor har någon form av utvecklingsområde.

För varje skolbesök som Skolinspektionen gjorde har de skrivit ett beslut där de angett områden som kan utvecklas. En skola kan få högst två sådana utvecklingsområden. Det områden som övervägande majoritet av skolorna behöver utveckla enligt Skolinspektionen är arbetet med bedömning. En av svagheterna är att alla lärare inte kan diskutera bedömning gemensamt. 

– Det är 23 av 30 skolor som fått bedömning som utvecklingsområde, det gäller framförallt att inte alla lärare är med i det gemensamma arbetet med bedömning. Exempelvis de lärare som undervisar i praktisk-estetiska ämnen såsom slöjd, hem- och konsumentkunskap och idrott- och hälsa är sällan med i den gemensamma bedömningen, säger Sarah Vinterlycka.

Det kvarstår en del problem även om man sett en utveckling

Sarah Vinterlycka fortsätter:

– Det är 13 av 30 skolor som fått utvecklingsområden inom något område som gäller undervisningen. Det gäller exempelvis strukturen på undervisningen, delaktighet och självständigt utförande av uppgifter. I några fall också anpassning utifrån elevernas behov och kunskapsnivå, säger hon.

Sammantaget är det 12 skolor som fått utvecklingsområden på både delarna undervisning och bedömning enligt Sarah Vinterlycka.

­Skolinspektionen har även undersökt de individuella utvecklingsplanerna som visar att det finns en del problematik kvar trotts att skolväsendet reformerades 2011.

– Där har vi sett att i hälften av skolorna förekommer annat som inte gäller elevernas kunskapsutveckling, det kan vara information om elevernas beteende, egenskaper, karaktär. Det visar att det kvarstår en del problem även om man sett en utveckling, säger Sarah Vinterlycka.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons