maria_assarsson_utan_flarp

”När många är sjuka samtidigt drabbar det kvalitén. Vi hade 19 vikarier förra veckan”, berättar Maria Assarsson, utbildningschef i Täby kommun.

| Foto: Shutterstock, Lydia Farran-Lee.
Corona

25 av 26 lärare sjuka på skolan

Nästan alla lärare på Näsbyparkskolans högstadium i Täby är hemma sjuka – vissa i covid-19. Nu går högstadiet över till distansundervisning.

– Det är 25 av 26 lärare som är hemma med förkylningssymtom. Det är några få konstaterade covid-19 fall, men några är negativa också. Det är lite fördröjning med tester just nu så vissa har inte fått sina provsvar, säger Maria Assarsson, utbildningschef i Täby kommun.

Nu har skolans högstadium beslutat att gå över till distans- och fjärrundervisning då det omfattande personalbortfallet drabbade kvalitén på elevernas utbildning. Men enligt Maria Assarsson finns det ingen oro för klustersmitta.

– Det är lärare som känner sig förkylda. Där har man valt att följa folkhälsomyndigheternas riktlinjer att stanna hemma. Men när många är sjuka samtidigt drabbar det kvalitén. Vi hade 19 vikarier förra veckan. För att upprätthålla en god kvalité bestämde sig barn- och grundskolechefen att det blir distansundervisning för skolan, säger hon.

Den 10 november påbörjades distansundervisning för högstadiet. Undervisningen planeras pågå på distans under tre veckor. Maria Assarsson menar att det hittills fungerat bra för skolan att ha undervisning på distans.

Det har fungerat bra med distansundervisning. Både lärare, vårdnadshavare och rektor utrycker att det har fungerat på ett utmärkt vis. Elever hämtade datorer i måndags och det är fjärrundervisning på Google meet enligt schema, säger hon.

Vissa av lärarna är trots förkylningssymtom fortfarande kapabla att undervisa, men i vissa fall är det vikarier som tagit över undervisningen på distans.

– Rektorn har varit i dialog med medarbetarna om de känner sig tillräckligt friska eller inte, och om de kan arbeta eller inte. Det har varit upp till läraren att bedöma sin förmåga. Är man sjuk ska man få vara sjuk, säger Maria Assarsson.

Högstadieeleverna erbjuds matlådor och hjälp av elevhälsa vid exempelvis specialpedagogiskt stöd.

– De elever som vill får möjlighet att hämta matlåda. Elever mejlar skolan så får de slottider då det kan hämta sin matlåda, detta för att inte alla ska hämta mat samtidigt, säger Maria Assarsson.

Kommentera