29 procent av eleverna kränkta

Skolstarten närmar sig - och med det en tuff verklighet med kränkningar och mobbning för många elever, enligt Friendsrapporten.

Resultatet pekar på att 29 procent av eleverna i årskurs 3-6 har blivit kränkta av en annan elev någon gång det senaste året. I årskurs 6-9 är andelen 19 procent.

14 procent av de yngre eleverna och 8 procent av de äldre eleverna har varit utsatta för mobbning. Verbala kränkningar är vanligast bland både yngre och äldre barn.

Nästan hälften, 44 procent, av eleverna i årskurs 6-9 upplever att personalen inte säger till när de får höra att en elev behandlats illa. I dessa årskurser upplever 60 procent av de elever som känner sig otrygga att de inte har någon att prata med. Även många trygga elever upplever att de inte har någon vuxen att prata med – 28 procent.

Toaletter, omklädningsrum, internet och korridorer hamnar högt på listan över otrygga platser för eleverna.

Friendsrapporten utgår från från åldersbaserade webbenkäter under föregående läsår till över 13 000 elever på 61 skolor som Friends samarbetar med.

Här kan du läsa hela rapporten

Kommentera