gustav_fridolin_pressem_11_jan

Utbildningsminister Gustav Fridolin

| Foto: Mårten Färlin
Specialpedagogik

32 miljoner kronor till nya speciallärare

Det saknas behöriga speciallärare i skolan. Det vill regeringen ändra på. Genom nya anslag på 32 miljoner kronor erbjuds fler specialiseringar inom Lärarlyftet.

Inom Lärarlyftet II har det hittills varit möjligt att läsa vidare och få en examen för speciallärare inriktade på utvecklingsstörning. Nu breddas Lärarlyftet II så att speciallärarexamen erbjuds med alla specialiseringar som språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling, dövhet eller hörselskada, synskada och grav språkstörning.

– I dag ger vi mest särskilt stöd i nionde klass. För många elever blir det för sent. Så fort en lärare ser att en elev har behov av extra stöd ska man kunna ge det. Då behövs fler speciallärare, och detta är ett viktigt steg, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Pengarna är avsatta för åren 2016-2019, och innebär en ännu större satsning på specialpedagogisk kompetens än vad som redan görs inom Lärarlyftet.
Sedan tidigare har regeringen höjt statsbidraget från 500 kronor till 1 000 kronor per högskolepoäng, för huvudman vars anställda lärare vidareutbildar sig till speciallärare.

Kommentera