Undersökning

4 500 sjätteklassare kan inte simma

Undersökning Fem procent av eleverna i årskurs sex klarar inte simundervisningens krav. Lärare anger brist på både tid och simhallar som skäl, visar en ny undersökning från Skolverket. 

Nästan hälften av lärarna med elever som inte klarar målen anser att eleverna inte får den undervisning de hehöver.

– Det är allvarligt eftersom simkunnighet kan vara en fråga om liv eller död. 4500 elever kan inte simma och det är 4500 för många, säger Lars Åke Bäckman undervisningsråd på Skolverket i ett pressmeddelande.

Kommunerna ges en del av ansvaret för situationen, eftersom skolorna själva inte rår över simmhalarna samtidigt som de har ett uppdrag att bedriva simundervisning.

– Här behöver kommunerna kliva fram och ta ett helhetsgrepp, säger Lars Åke Bäckman.

Kraven på simkunnighet anges i grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa. Kunskapskraven säger att en elev i slutet av det sjätte skolåret ska kunna simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge. Kunskapskraven säger också att eleven ska kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Kommentera