barn_teknik_ipad
Digitalisering

4 av 10 lärare upplever teknikkrångel – varje vecka

Datorerna i skolan ökar – men också teknikkrånglet. Enligt en ny rapport från Skolverket upplever fyra av tio lärare att trassel med tekniken begränsar deras arbete varje vecka.

Britt-Marie Selin arbetar som lärare på Bagarmossens skola och är vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm. Hon känner igen sig i rapporten:

– Det kan man lugnt påstå och jag upplever att situationen är såhär på de flesta skolor. Man sjösätter system som inte fungerar och det gör att det går väldigt trögt. I Stockholm har vi exempelvis sjösatt en skolplattform som hela skolstarten 2018 skulle ägnas åt, men inget fungerade. Sedan handlar det ju också om att elevernas digitala verktyg kan sluta fungera – så det är ju oerhört sårbart.

Hur påverkar det här lärarnas vardag?

– Det är oerhört frustrerande, hela planeringen måste göras om i sista minuten på grund av att olika verktyg inte fungerar, att det tar lång tid att logga in eller inte fungerar överhuvudtaget. Eller för den delen ­– att eleverna inte ens har med sig sina datorer.

Skolverkets undersökning visar också att bara hälften av skolorna har tillgång till support samma dag, något Britt-Marie Selin också känner igen sig i.

– Kvaliteten och omfattningen på supporten i Stockholms skolor varierar oerhört.

Hon menar att det saknas likvärdighet både när det kommer till digital support – och digitaliseringen i stort.

– Vissa skolor i Stockholm en eller två klassuppsättningar med datorer för hela högstadiet, medan det för andra skolor är 1:1 som gäller, säger Britt-Marie Selin.

Rapporten visar också att 7 av 10 lärare har behov av kompetensutveckling när det kommer till programmering.

– Jag upplever att det är några enstaka lärare som går programmeringsutbildningarna som erbjuds, men på det stora hela handlar det om att de elementära sakerna inte fungerar och som blir oerhört frustrerande, säger Britt-Marie Selin.

Trots frustrationen är fler lärare idag positiva till digitaliseringen. Under 2015 var det bara en tredjedel av gymnasielärarna som ansåg att digital teknik i stor utsträckning är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg för eleverna. Idag är andelen nära hälften.

Frustrationen kring mobiltelefoner fortsätter dock. Två av tre gymnasielärare anser att arbetet i klassrummet störs varje dag av elevernas mobiltelefoner.

– Jag vill påstå att eleverna har oerhörda problem med att de är fast i sina telefoner och att det tar oerhört mycket tid. Idag förväntar man sig en mognad av elever som de inte klarar att hantera, säger Britt-Marie Selin.

Läs hela rapporten här.

Kommentera