4 av 10 lärarstudenter hoppar av

Fyra av tio studenter hoppar av lärarutbildningen i Norge. Statistik visar också att de flesta hoppar av utbildningen redan under det första läsåret.

Lars Monsen, professor i pedagogik vid högskolan i Lillehammer, menar att avhoppen har att göra med för låga intagningskrav. 
– Till viss del beror det på att studenter med för låga betyg kommer in på lärarutbildningen. De har helt enkelt inte vad som krävs för att bli lärare, säger Lars Monsen till universitas.no.

Han tycker dock också att de finns utrymme för förbättringar i själva utbildningen.
– Framför allt behöver de teoretiska delarna kopplas samman med de praktiska på ett bättre sätt, säger Monsen.

Kommentera