Granskning

4 av 5 friskolor kritiseras för elevurval: ”Blir förbannad”

lina_a_k_friskolor_granskning

80 procent av friskolorna i Skolinspektionens granskning fick kritik för bland annat elevurval. Resultatet upprör skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) som nu aviserar ett lagförslag om förändringar och att kösystemet måste bort: ”Det är som gjort för fusk och oegentligheter”.

| Foto: Shutterstock/Johanna Lundberg/Bildbyrån

Brister i elevurvalet, mottagandet och i arbetet med färdighetstester. Det blev resultatet för 80 procent av friskolorna i Skolinspektionens granskning. Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) upprörs över vad som framkommit.
– Jag blir förbannad, säger hon till TT.

Att vissa friskolor sållar bland sina sökande hävdar bland andra skolminister Lina Axelsson Kihlblom. I ett debattinlägg på Skolvärlden beskrev hon sina tidigare erfarenheter som rektor inom en friskolekoncern, och avslöjade spelet bakom kösystem och elevurval.

Enligt Axelsson Kihlblom tipsades hon om hur köande elever som skulle kosta extra mycket, elever med svag socioekonomisk bakgrund samt funktionsnedsättningar, kunde rundas. Hon förklarade också att metoden är väl känd i skolkretsar och att den även delvis kan tillämpas i kommunal miljö.

Under perioden maj-oktober förra året sattes 30 friskolor, några med viss inriktning eller profil, och deras urvalskriterier under lupp av Skolinspektionen. Granskningen gjordes för att få en bild av hur vanligt förekommande metoder som exempelvis Axelsson Kihlblom vittnar om är.

Till hälften av de aktuella skolorna köar elever, och till två av dessa rörde det sig vid inspektionstillfället om cirka 10 000 elever.

Informerade val

Skolinspektionen noterar att varje fristående förskoleklass och grundskola ska stå öppen för alla elever. Men för att alla elever och deras vårdnadshavare ska ha samma möjligheter att välja skola och tas emot på vald skola så krävs att de kan göra informerade val.

Det här var något som en majoritet av skolorna inte levde upp till. När granskningen summerades kunde myndigheten konstatera brister hos 24 av skolorna. Det handlade om flera brister i arbetet med mottagande, urval och färdighetsprover.

– Tillsynen visar att det finns brister och det är så klart bekymmersamt, säger Skolinspektionens projektledare Michael Hjalmarsson till TT.

På frågan om fristående skolor är öppna för alla svarar han:
– Urvalet är litet, men med det sagt: det finns ett flertal brister på det här området.

Ges förtur

Av rapporten framgår att många av skolorna inte informerat om alla urvalsgrunder, exempelvis att de barn som gått i förskoleklass kopplad till skolan ges förtur. Skolinspektionen riktar också kritik mot att skolor använt färdighetsprov på ett otillåtet sätt, och att hälften av de granskade skolorna frågat efter information om eleven vid ansökningstillfället, information som inte tillåts användas i urvalsprocessen.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom säger till TT att hon är förbannad över vad som framkommit och aviserar ett lagförslag om ett förändrat antagningssystem ”inom kort”. Och vidare att ”nu ser vi svart på vitt hur det står till”.

– Det är viktigt att vi tar tillbaka kontrollen igen. Jag är glad att inom kort lägga ett förslag till riksdagen om ett mer rättvist skolval.

Hon säger också att kösystemet måste bort.

– Det är som gjort för fusk och oegentligheter. Därför behöver vi nya regler för antagande som ger alla en likvärdig och rättvis chans att välja skola.

Inga belägg

I ett uttalande på Skolinspektionens hemsida förklarar dock Michael Hjalmarsson att man inte funnit några belägg för att skolorna försökt välja bort elever eller avskräcka elevgrupper från att söka sig dit.

– Vi har inte sett några exempel på särskilda metoder för att specifikt välja ut eller välja bort vilka elever som ska erbjudas en plats. Det är samtidigt viktigt att poängtera att information från skolor som uppger att elever behöver vara på ett visst sätt för att passa in eller krav på att vårdnadshavare behöver agera på ett visst sätt, innebär uppenbara risker för att kravet på öppenhet åsidosätts, eftersom informationen då kan innebära att vårdnadshavare och elever väljer att inte söka, säger han.

För TT redogör Hjalmarsson för svårigheterna med att granska skolornas metoder i elevurvalen. Att det skulle krävas en mycket djupgående granskning för att ta reda på om sökande elever fått eller nekats plats på orättvisa grunder.

Vårdnadshavare kan inte överklaga besked från friskolor, och det förekommer sällan att missnöjda vänder sig till Skolinspektionen.

Kommentera