Annons

4 förslag – så ska läromedel bli mer likvärdiga

Publicerad 20 mars 2020

Debatt Sverige behöver en ny läromedelsstrategi. Det här är Rolf Ekelunds förslag för en likvärdig skola.

År 1980 publicerade Utbildningsdepartementet betänkandet från den omfattande utredningen om läromedelsmarknaden: Läromedlen i skolan (SOU 1980:15).

Först nu, 40 år senare, finner staten anledning att åter utreda frågan om läromedel i skolan.

För fyrtio år sedan fanns fler än tjugo större läromedelsförlag. I dag kvarstår endast sju: Clio (Bonnier, endast digital utgivning), Gleerups Utbildning, Liber, Natur & Kultur (inklusive Digilär), NE (Nationalencyklopedin), Sanoma Utbildning (tidigare Bonnier) samt Studentlitteratur.

Under de senaste 40 åren har skolornas inköp av läromedel minskat med cirka 50 % räknat i pengar och omkring 70 % räknat i volym.

Elever läser i dag inte sällan om samhälle och naturvetenskap i böcker som är mer än tio år gamla.

Producenterna har kompenserat sig för volymnedgången genom att höja priserna, en bra bit utöver inflationen. Läroböckerna är i dag överlag extremt dyra. Skolorna fortsätter därför att minska inköpen. Volymerna minskar och priserna ökar. Detta har alltså pågått i 40 år.

Arrangemanget med läromedelsförråd medför i att skolornas läromedelsbestånd blir föråldrat. Elever läser i dag inte sällan om samhälle och naturvetenskap i böcker som är mer än tio år gamla, vilket förstås inte är acceptabelt.

Läromedelsutbudet har över tid också förändrats såtillvida att läromedelsproducenterna numera i huvudsak enbart tillhandahåller heltäckande läromedel. Utgivning av fördjupnings- och bredvidläsningsböcker förekommer knappast längre.

De heltäckande läromedlen, såväl de analoga som de digitala, uppfattas av både lärare och aktuell skolforskning som alltför styrande av undervisningen.

Bortsett från lönsamheten har läromedelsbranschen i praktiskt taget alla hänseenden mer än halverats under de senaste decennierna.   

Såväl lärare som elever har påtagliga behov av läromedel, men dessa behov ser delvis olika ut för respektive part. Läraren behöver stoff och underlag för undervisning enligt gällande kunskapskrav medan eleverna dessutom har behov av att kunna överblicka kursen och ha tillgång till respektive ämnens centrala innehåll.

 Förslag till ny läromedelsstrategi för Sveriges skolor:

  • Ge alla elever i svensk skola tillgång till kvalitetssäkrade digitala läromedel i samtliga teoretiska ämnen. Dessa läromedel ska ständigt finnas åtkomliga i elevens telefon, Ipad och dator. Ett stort steg mot en likvärdig skola i hela Sverige, oavsett var skolorna är belägna, skulle tas om detta förslag realiserades.
  • Stimulera utgivning av fristående lärarlitteratur och pedagogisk facklitteratur för lärarnas fortbildning och kompetensutveckling.
  • Främja produktion av sådana fristående läromedel som stimulerar och fördjupar elevernas lärande.
  • Rekommendera skolorna att kontinuerligt uppdatera läromedelsförråden och ersätta böcker som är äldre än tre år med nya och aktuella böcker.

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare, tidigare läromedelsförläggare och ordförande i branschorganisationen Svenska läromedel samt medverkande i SOU 2003:15, om läromedel för elever i behov av särskilt stöd.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Annons
Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Annons

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons