blodtryck
Arbetsmiljö

500 dör av jobbstress varje år – lärare i riskzonen

Stress är den snabbast växande orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i Sverige, och lärare är en riskgrupp, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Rapporten i korthet

Stress på jobbet dödar 500 varje år. Dödsfall på grund av buller, passiv rökning och asbest minskar medan stressrelaterade dödsfall ökar.

Antalet dödsfall kopplade till stress kommer att fortsätta öka.

Största ökningen av stress finns bland anställda inom utbildning, handel, hotell och restaurang samt inom vård och omsorg.

Kvinnor är betydligt mer utsatta för negativ stress än män.

 

Hela rapporten hittar du här:

Delrapport 1

Delrapport 2

Personer som jobbar under stark stress under lång tid och har begränsade möjligheter att själva påverka sin situation utsätts för det forskningen kallar ”negativ stress”, alltså den sortens stress som kan påverka hälsan negativt.

Arbetsmiljöverkets rapport visar att förekomsten av negativ stress i arbetslivet ökade från 13 till 22 procent mellan 1981 och 2000. Men lärare och vårdpersonal utmärker sig med en ökning från 18 till 35 procent under samma period. Under 2000-talet har arbetsorsakade besvär till följd av stress eller andra psykiska orsaker ökat.

– Utbildning, vård, och omsorg är sektorer som sticker ut i statistiken när det gäller stress och de är också branscher som varit i fokus för många inspektioner under senare år, säger Carin Håkansta, senioranalytiker på Arbetsmiljöverket.

– Det är en oerhört viktig kunskap, eftersom det handlar om flera tusen människor som får sina liv förkortade på grund av orsaker som vi kan förebygga, säger Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, som är en av författarna bakom kunskapssammanställningarna.

Betyder det i klartext att stressade lärare löper en förhöjd risk att drabbas av hälsoproblem och till och med dödsfall längre fram i livet?

– Ja absolut, så är det ju, säger Carin Håkansta.

Rapporten visar att sättet vi tänker på arbetsrelaterade dödsfall inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. Dramatiska olyckor i industrin ges mer utrymme i medierna, men står för en relativt liten del av dödsfallen.

40–60 personer dör i arbetsrelaterade olyckor per år, men betydligt fler dör långsamt och i det tysta, i sjukdomar orsakade av avgaser, skiftarbete, buller och – stress. Varje sådant individuellt exempel kräver 500 liv om året. Eftersom det blir fler som jobbar i yrken med mycket stress idag, kommer fler också att dö av stressrelaterade sjukdomar i framtiden

– Vi tar ju fram statistik och beställer den här sortens rapporter för att kunna vi vill se vad som händer i arbetsmiljön. Kunskapen hjälper oss att samhället och kan planera vår verksamhet påt arbete. Det påverkar vilka kompetenser Arbetsmiljöverket, säger Carin Håkansta.

Under våren har ett stort antal lärardemonstrationer ordnats för att protestera mot ökande krav och bristande resurser. På många håll är sjukskrivningsgraden hög, och fackliga företrädare befarar att ännu fler kommer att gå in i väggen. På frågan om arbetsgivarna har kunskap om hur det egentligen borde se ut på arbetsplatsen säger Carina Håkansta att kunskapen i Sverige är jämförelsevis hög.

– De här frågorna lyfts mer och mer i debatten och i medier, så jag har svårt att tro att seriösa arbetsgivare kan undgå att känna till det här sakerna, säger hon.

Var det något i rapportens resultat som förvånade dig?

– Nej jag var nog inte så förvånad. Det som är bra är att man får svart på vitt på ett ungefär hur många det är som blir sjuka och dör på grund av jobbet. Till skillnad från enkätfrågor, som ger subjektiva svar på personers upplevelse av arbetsmiljön är dessa skattade siffror mer objektiva. Vi får en uppfattning om hur många det är som faktiskt dör av arbetsrelaterade orsaker.

Kommentera