gustav_fridolin_amneslarare
Utbildningspolitik

500 miljoner kronor till utsatta skolor

Nu stärker regeringen budgeten med 500 miljoner kronor, pengar som ska gå till skolor med låga resultat.
Syfte – att skapa större jämlikhet i skolan.

Jämlikhetspeng kallar regeringen det. Vårändringsbudgeten stärks med 500 miljoner kronor och pengarna ska gå till landets mest utsatta skolor. I praktiken handlar det om de grundskolor som har lägst andel behöriga elever till ett nationellt program i gymnasieskolan.

 – Den 20 april kommer Skolkommissionen med sitt mer permanenta förslag för hur vi ska stärka likvärdigheten i skolan. Men det finns ingen anledning att vänta, utan finns det förutsättningar att få ut medel redan i år så vill vi få ut det, och därför läger vi en halv miljard redan nu, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

 – Ett syfte är att öka jämlikheten.

Hur ska pengarna användas?  

 – Det finns ett resursbehov. Flera av de kommuner som lyckats bäst med utsatta skolor pekar på att stark resurstilldelning är en del av lösningen, om än inte hela. Det kan handla om tvålärarsystem, att anställa personer som avlastar lärarna, säkerställa att lärare får relevant fortbildning eller att stärka elevhälsan.

– Detta måste bygga på vilka behov skolan ser. Vi kommer att ställa krav på att pengarna går till undervisning och elevhälsa, sen är det upp till skolan.

Lärarnas riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén, menar att det är ett viktigt steg att regeringen nu i större utsträckning fördelar resurser utifrån de behov som finns i skolan.

 – Men jag efterfrågar ett systemskifte när det gäller skolans finansiering, där elevernas behov tydligare blir styrande och även om förslaget är mer än vällovligt finns det en uppenbar risk att lappandet och lagandet av svensk skola fortsätter, säger Åsa Fahlén.

 – Skolkommissions förslag kommer den 20 april och då är jag övertygad om att vi kommer ha den typen av diskussioner, utifrån deras förslag. Men jag ser, som sagt, ingen anledning att vänta om det finns förutsättningar att ta ut medel redan i år, säger Gustav Fridolin.

Satsningar på lärare – både på de som redan idag arbetar på skolor med stora utmaningar – och på att rekrytera fler, relevant fortbildning och satsning på studiehandledning på modersmålet är exempel på åtgärder som Åsa Fahlén menar skulle kunna får god effekt på de berörda skolorna.

– De extra pengar som regeringen nu lägger in i vårbudgeten är som sagt välkomna, det vill jag givetvis betona. Nu gäller det att dessa resurser används på rätt sätt. Det är därför viktigt att pengarna är riktade och inte går in i den generella kommunala budgeten, säger hon.  

Utbildningsminister Gustav Fridolin.

 – Vi ska återkomma inom kort med en modell för hur pengarna ska fördelas, så att man kan börja förbered sig ute i skolorna.

Kommentera