sex_skola_sexualundervisningen
Undervisning

6 tips till lärare: Så pratar du om sex och relationer i skolan

Många lärare upplever en stor osäkerhet kring sex- och samlevnadsundervisningen och behovet av kompetensutveckling är stort.
Därför lanserar RFSU en digital metodbank för lärare som vill bli bättre på att prata om kropp och sexualitet.

Skolvärlden har tidigare skrivit om att det finns brister i undervisningen kring HBTQ-frågor som normer, kön och sexuell läggning.

En av slutsatserna i Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen, som släpptes i februari 2018, är att det finns stora skillnader i upplägg och utförande mellan olika kommuner och huvudmän, och även inom en och samma skola. 

Under hösten lanserar RFSU en ny digital metodbank för lärare som vill utveckla undervisningen om HBTQ-frågor, kropp och sexualitet. Webbplatsen riktar sig till lärare från mellanstadiet till gymnasiet med syftet att stötta lärare i att bedriva bra sexualundervisning.
 
Enligt Jonas Lemon, sexualupplysare på RFSU, känner sig många lärare i dag osäkra på hur man ska prata med elever om relationer, kroppen, sexualitet och HBTQ-frågor.
 
– När vi träffar lärare och övrig skolpersonal får vi höra att de har lätt för att hämta fakta och kunskap, men när det kommer till själva metoderna och hur:et så finns det inte samma tydlighet hur man ska jobba, säger Jonas Lemon, som varit med och tagit fram Metodbanken.

Jonas Lemon. Foto: Daniel Ivarsson
Jonas Lemon. Foto: Daniel Ivarsson

 
Med hjälp av det så kallade ”Metoo-statsbidraget” från Skolverket har RFSU nu haft möjlighet att bygga en bank där lärare kan få hjälp att hitta bra metoder.
 
– På metodbanken delar vi med oss av våra bästa tips som vi har samlat på oss under åren, men skickar också med goda råd utifrån våra erfarenheter som sexualupplysare. Att gå via landets lärare är det absolut bästa sättet att arbeta långsiktigt med de här frågorna, vi som organisation når inte ut till samma sätt inom det här området.
 
Metodbanken kommer att lanseras den 9 september och kommer att ge exempel kring allt från hur man kan prata om porr och vad samtycke egentligen är till relationer och säkrare sex.

– Vi vet hur man skapar samtal som förmedlar en lustfylld syn på sexualitet och bygger på tilltro till de unga, säger Jonas Lemon. 
 
6 tips – Så snackar du om sex i undervisningen:
 
HBTQ-inkludering:
”Många lärare efterfrågar metoder kring HBTQ, men jag tänker snarare att lägga på sig filtret att se till att ha det perspektivet med sig i allting man gör. Att man snarare låter det integreras i alla metoder, och inte göra det till någonting särskilt”, säger Jonas Lemon.

Lyft det lustfyllda:
”Ha ett främjandeperspektiv på sin undervisning och se till att ha en lustfylld ingång när man pratar sexualitet och relationer. För det är lätt att man gärna fokuserar bara på det som är problematiskt, som exempelvis att ”skrämmas” med könssjukdomar för att öka kondomanvändningen. I stället för att mest prata om negativa konsekvenser med sex är det bättre att ta den andra vägen och prata om det lustfyllda och stärka eleverna, till att kunna göra bra val kring sin sexualitet och sina relationer. Hur säger man ja till det man vill? Och hur visar man vad man vill?”

Använda klassen som inspiration:
”Se vad som pågår i klassen just nu. Vad undrar eleverna och hur går snacket i korridorerna? Det är jättebra att lägga upp undervisningen efter det, så att man inte lägger sig på en nivå som är för låg eller som går över huvudet på eleverna.” 

Frågelådor:
”Frågelådor är bra. Det finns några fällor man kan hamna i. Ett exempel på när man arbetar bra med frågelådor är när man samlar in frågor från klassen ena dagen och sedan ha en frågestund några dagar senare. Samt blanda upp deras frågor med generella frågor som man har hämtat från umo.se eller via RFSU:s frågelåda. Nackdelen med att göra allt under samma ögonblick är att du inte hinner förbereda svaren ordentligt samt att eleverna eventuellt kan lista ut vem som ställt den anonyma frågan.”

Aha-upplevelser:
”Bjud gärna på ”aha-upplevelser” i undervisningen. Ta reda på fakta som förvånar och är roliga som du kan bjuda på. Exempelvis kan du berätta att klitoris inte bara är en liten knapp, utan att den snarare är en decimeter stor. Eller att erektion fungerar precis likadant oavsett vilket könsorgan man har, att killar och tjejer får stånd på precis samma sätt. Det här upplevelserna kan skapa mer intresse i klassrummet.”

Peppa eleverna: 
”Motivera eleverna med att exempelvis säga: ”Det ni får veta nu, det är inte många vuxna som har koll på det här”. Då kan det bli roligare som elev lära sig om de här sakerna.”

Kommentera