pk_lon

Helene Hellmark Knutsson, Stefan Löfven, Johanna Jaara Åstrand, Heléne Fritzon, Bo Jansson.

Lönesatsning

60 000 lärare kan få lönelyft

Regeringens utlovade 3 miljarder till lärarlöner kan gå till 60 000 legitimerade lärare som är särskilt skickliga och engagerade i sitt yrke. I snitt kan det ge 3 000 kronor mer i månaden till de som omfattas. 

Lärarlönelyftet

3 miljarder kronor årligen satsas på höjda lärarlöner. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan. Besluten om högre lön fattas lokalt och totalt kan cirka 60 000 lärare omfattas. 

​​Målgrupperna är:

 • Legitimerade lärare i grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, förskoleklass specialskola, sameskola och gymnasiesärskola. 
 • Legitimerade förskollärare i förskoleklass.
 • Legitimerade lärare och förskollärare i förskolan och fritidshem. 
 • Yrkeslärare i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och modersmålslärare som enligt skollagen jämställs med legitimerade lärare. 
 • Fritidspedagoger eller motsvarande som är behöriga att bedriva undervisning i fritidshemmet. 

De kriterier som en lärare måste uppfylla för att komma i fråga för lärarlönelyftet är: 

 • Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter som hör till undervisningen.
 • Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs.
 • Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor. 

Dessutom ska ett eller flera av följande kriterier uppfyllas: 

 • Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
 • Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen förbättra undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt. 
 • Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller genom att ta särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden. 
 • Ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer. 

Löftet om 3 miljarder till lärarlöner kom redan i valrörelsen. I dag kom så äntligen beskedet om vilka lärare som kan få del av pengarna.

Modellen för fördelningen har tagits fram i samarbete mellan lärarfacken, arbetsgivarorganisationerna och regeringen. Men beslutet om vilka lärare om ska få högre lön ska fattas lokalt.

– Inget annat parti har varit i närheten av den här satsningen. Anledningen till att vi gör det här är det exceptionella läget i svensk skola, med ökad ojämlikhet, fallande resultat och stor lärarbrist. De borgerliga har inte varit beredda att genomföra ett lärarlönelyft, men jag hoppas att vi ska nå en samsyn även i de här frågorna framöver. Jag vet en sak, och det är att ska vi vända utvecklingen i skolan så är skickliga och engagerade lärare nyckeln till den utvecklingen, sa Stefan Löfven vid den fullsatta pressträffen i Almedalen.

Målgruppen för lönelyftet är bland annat legitimerade lärare i grund- och gymnasieskolan, legitimerade förskollärare, samt ej legitimerade yrkeslärare i gymnasieskolan och modersmålslärare. Minst 90 procent av pengarna ska gå till dessa lärare, och max 10 procent till förskollärare i förskolan och fritidspedagoger i fritidshemmet

Det är särskilt skickliga lärare som ska få del av pengarna och syftet är att premiera skicklighet och utveckling i yrket.

Lärarna måste uppfylla vissa kriterier, som förutom skicklighet bland annat handlar om förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor.

– Den här satsningen är är av nationellt strategiskt intresse, vi välkomnar det verkligen. Vi vill att staten tar ett större ansvar för skolan, det sker här. Det är mycket välinvesterade pengar för framtiden, framtidens skola och framtiden för oss alla. Nu är det viktigt att huvudmännen tar sin del av ansvaret, enbart det här räcker inte, säger Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Även Lärarförbundet välkomnade satsningen:

– Den är en viktig del i Sveriges investering i landets framtid som kunskapsnation. Vi är överens om vikten av att värdesätta det vardagliga arbetet, det är det arbetet som gör skillnad som satsningen ska riktas mot. Jag vill inget hellre än vända utvecklingen i skolan, men då behöver vi fler lärare. Nu ligger bollen hos huvudmännen, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

På frågan hur reformen ska finansieras svarade statsministern:

– Alla reformer som vi presenterar kommer att vara färdigfinansierade när vi presenterar budgeten för 2016, vi kommer se till att reformen är fullt finansierad då.

Sedan tidigare finns karriärlärarreformen, som kommer att omfatta 17 000 lärare när den är fullt utbyggd.

– Karriärlärarreformen omfattar färre lärare och är dessutom en tjänstereform. I lärarlönelyftet är det särskilt yrkesskickliga lärare som får ett lönelyft inom ramen för den tjänst de har. Det var tydligt från parterna att det var det man ville se. Båda reformerna ska finnas kvar i framtiden och bidra till det lokala lönebildningsarbetet för att se till att vi får den löneutveckling som krävs, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning.

Nu ska en statsbidragsförordning tas fram och remitteras. Beslut om pengarna tas i budgetpropositionen för 2016 och förordningen träder i kraft i början av 2016. Skolhuvudmännen kan rekvirera pengar från Skolverket från höstterminen 2016.

– Det finns två risker med satsningen, det ena är om huvudmännen tror att det innebär att de inte behöver göra något, det andra är om opinionen nu tror att regeringen har gjort den här satsningen och nu är allt fixat och klart. Satsningen på lärarnas löner måste fortsätta under många år framåt, säger Bo Jansson. 

Kommentera