Annons
Helene Hellmark Knutsson, Stefan Löfven, Johanna Jaara Åstrand, Heléne Fritzon, Bo Jansson.

60 000 lärare kan få lönelyft

Publicerad 29 juni 2015

Regeringens utlovade 3 miljarder till lärarlöner kan gå till 60 000 legitimerade lärare som är särskilt skickliga och engagerade i sitt yrke. I snitt kan det ge 3 000 kronor mer i månaden till de som omfattas. 

Fakta

Lärarlönelyftet

3 miljarder kronor årligen satsas på höjda lärarlöner. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan. Besluten om högre lön fattas lokalt och totalt kan cirka 60 000 lärare omfattas. 

​​Målgrupperna är:

 • Legitimerade lärare i grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, förskoleklass specialskola, sameskola och gymnasiesärskola. 
 • Legitimerade förskollärare i förskoleklass.
 • Legitimerade lärare och förskollärare i förskolan och fritidshem. 
 • Yrkeslärare i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och modersmålslärare som enligt skollagen jämställs med legitimerade lärare. 
 • Fritidspedagoger eller motsvarande som är behöriga att bedriva undervisning i fritidshemmet. 

De kriterier som en lärare måste uppfylla för att komma i fråga för lärarlönelyftet är: 

 • Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter som hör till undervisningen.
 • Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs.
 • Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor. 

Dessutom ska ett eller flera av följande kriterier uppfyllas: 

 • Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
 • Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen förbättra undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt. 
 • Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller genom att ta särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden. 
 • Ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer. 

Relaterat

Löftet om 3 miljarder till lärarlöner kom redan i valrörelsen. I dag kom så äntligen beskedet om vilka lärare som kan få del av pengarna.

Modellen för fördelningen har tagits fram i samarbete mellan lärarfacken, arbetsgivarorganisationerna och regeringen. Men beslutet om vilka lärare om ska få högre lön ska fattas lokalt.

– Inget annat parti har varit i närheten av den här satsningen. Anledningen till att vi gör det här är det exceptionella läget i svensk skola, med ökad ojämlikhet, fallande resultat och stor lärarbrist. De borgerliga har inte varit beredda att genomföra ett lärarlönelyft, men jag hoppas att vi ska nå en samsyn även i de här frågorna framöver. Jag vet en sak, och det är att ska vi vända utvecklingen i skolan så är skickliga och engagerade lärare nyckeln till den utvecklingen, sa Stefan Löfven vid den fullsatta pressträffen i Almedalen.

Målgruppen för lönelyftet är bland annat legitimerade lärare i grund- och gymnasieskolan, legitimerade förskollärare, samt ej legitimerade yrkeslärare i gymnasieskolan och modersmålslärare. Minst 90 procent av pengarna ska gå till dessa lärare, och max 10 procent till förskollärare i förskolan och fritidspedagoger i fritidshemmet

Det är särskilt skickliga lärare som ska få del av pengarna och syftet är att premiera skicklighet och utveckling i yrket.

Lärarna måste uppfylla vissa kriterier, som förutom skicklighet bland annat handlar om förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor.

– Den här satsningen är är av nationellt strategiskt intresse, vi välkomnar det verkligen. Vi vill att staten tar ett större ansvar för skolan, det sker här. Det är mycket välinvesterade pengar för framtiden, framtidens skola och framtiden för oss alla. Nu är det viktigt att huvudmännen tar sin del av ansvaret, enbart det här räcker inte, säger Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Även Lärarförbundet välkomnade satsningen:

– Den är en viktig del i Sveriges investering i landets framtid som kunskapsnation. Vi är överens om vikten av att värdesätta det vardagliga arbetet, det är det arbetet som gör skillnad som satsningen ska riktas mot. Jag vill inget hellre än vända utvecklingen i skolan, men då behöver vi fler lärare. Nu ligger bollen hos huvudmännen, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

På frågan hur reformen ska finansieras svarade statsministern:

– Alla reformer som vi presenterar kommer att vara färdigfinansierade när vi presenterar budgeten för 2016, vi kommer se till att reformen är fullt finansierad då.

Sedan tidigare finns karriärlärarreformen, som kommer att omfatta 17 000 lärare när den är fullt utbyggd.

– Karriärlärarreformen omfattar färre lärare och är dessutom en tjänstereform. I lärarlönelyftet är det särskilt yrkesskickliga lärare som får ett lönelyft inom ramen för den tjänst de har. Det var tydligt från parterna att det var det man ville se. Båda reformerna ska finnas kvar i framtiden och bidra till det lokala lönebildningsarbetet för att se till att vi får den löneutveckling som krävs, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning.

Nu ska en statsbidragsförordning tas fram och remitteras. Beslut om pengarna tas i budgetpropositionen för 2016 och förordningen träder i kraft i början av 2016. Skolhuvudmännen kan rekvirera pengar från Skolverket från höstterminen 2016.

– Det finns två risker med satsningen, det ena är om huvudmännen tror att det innebär att de inte behöver göra något, det andra är om opinionen nu tror att regeringen har gjort den här satsningen och nu är allt fixat och klart. Satsningen på lärarnas löner måste fortsätta under många år framåt, säger Bo Jansson. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons