ingrid_lindholm_corona

Ingrid Lindholm, chefsförhandlare för Lärarnas Riksförbund, svarar på frågor kring viruset.

| Foto: Magnus Glans / Shutterstock
Fackligt

Frågor och svar om corona – det här gäller för dig som lärare

Spridningen av coronaviruset har väckt många frågor bland lärare.
Vad händer om din skola stänger? Vilka ersättningar kan du få?
Ingrid Lindholm, chefsförhandlare för Lärarnas Riksförbund, svarar på frågor kring coronaviruset.

UPPDATERAD 11 MARS – REGERINGEN SLOPAR KARENSDAG

UPPDATERAD 12 MARS – STÄNGDA SKOLOR

UPPDATERAD 16 MARS – SJUKINTYG, UTRESEREKOMMENDATIONER MM.

UPPDATERAD 18 MARS – DISTANSUNDERVISNING

Om jag upplever att jag inte har tillräcklig kunskap för att hålla i distansundervisning – vad kan rektorn kräva då?

– Man behöver göra sitt bästa utifrån givna förutsättningar. Det är bra att samarbeta och ta stöd från kollegor. Försök att fördela uppgifter mellan er så att var och ens kompetenser används på bästa sätt. Prata med din rektor om du behöver fortbildning för att kunna utföra arbetsuppgiften. 

Min skola ska ställa om all undervisning till fjärr- och distansundervisning och det kommer innebära att jag behöver planera om uppgifterna, men min tid räcka inte till. Hur ska jag göra då?

– Du behöver använda din arbetstid på ett så rationellt sätt som möjligt utifrån de förutsättningar som ges. Håll koll på din tid och var noga med att ta pauser och rast. Samarbeta och samordna med kollegor så att ni inte dubbelarbetar i onödan. Om du känner att situationen är ohållbar behöver du kontakta din chef för att få hjälp att prioritera.

Hur ska jag förhålla mig till min arbetstid när jag arbetar hemifrån?

– Arbetstiden ska hanteras på samma sätt som om du hade arbetat på skolan. Du har din reglerade arbetstid och du har din förtroendearbetstid. Du ska använda den totala arbetstiden för att fullfölja dina arbetsuppgifter och arbetsuppgifterna ska rymmas inom arbetstiden. Skillnaden jämfört med tidigare är att den reglerade arbetstiden är förlagd till en annan plats – det vill säga hemmet.

Säkerställ att du inte på ett felaktigt sätt använder material som är skyddat av upphovsrätten.

Behöver jag tänka på något särskilt när jag tar fram material för fjärr- och distansundervisningen? Får jag använda material som läromedelsföretagen har gjort tillgängliga?

– Om du använder material som skolan normalt inte använder behöver du säkerställa att du inte på ett felaktigt sätt använder upphovsrättsskyddat material. Kontrollera med din rektor om du känner dig osäker innan du använder materialet. 

Vad ska jag tänka på om jag själv befinner mig i en riskgrupp?

– I ett sådant läge måste man föra en dialog med sin arbetsgivare utifrån de riktlinjer som finns från din egen läkare och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Rimligen bör det vara möjligt att man får arbeta hemifrån, även om skolan inte har stängt. Då är det viktigt att ta fram material som underlättar kollegornas arbete.

Vilka ersättningar kan jag få om jag misstänks ha blivit smittad eller är smittad?

– Om man misstänks vara smittbärare och blir uppmanad av sjukvården att hålla sig isolerad ska man ha ett läkarintyg som säger att man är det, och som hänvisar till smittskyddslagen. Har man det kan man få smittbärarpenning från Försäkringskassan, säger Ingrid Lindholm.

Om du däremot är sjuk, av coronaviruset eller något annat, ska du sjukanmäla dig precis som vanligt. Regeringen har beslutat att slopa karensdagen i sjukförsäkringen i en och en halv månad, med möjlighet till förlängning, för att minska smittspridningen och belastningen på vården. Det betyder att den som är sjuk och stannar hemma får betalt från och med första dagen. Du behöver inte heller lämna sjukintyg från dag 8 i sjukperioden, utan först om du är sjuk längre tid än två veckor.

Ett tredje alternativ för ersättning är att din arbetsgivare stänger av dig eller stänger hela arbetsplatsen.

– Då råder det ingen tvekan om arbetsgivaren ska betala lön, om du inte är sjuk eller har rätt till smittbärarpenning. Den frågan har vi på LR reglerat med SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Sobona (tidigare Pacta, kommunala företagens arbetsgivarorganisation), säger Ingrid Lindholm.

LÄS MER – SKOLORNA SOM GÅR ÖVER TILL DISTANSUNDERVISNING

Hur påverkas jag om skolan stänger?

– Det är inte per automatik så att lärare eller studie- och yrkesvägledare omfattas om en skola stängs. Det handlar om två saker om arbetsgivaren stänger en skola: Antingen ska ingen komma till skolan, varken elever eller personal – eller så ska eleverna stanna hemma men personalen vara kvar. Där får man invänta besked från arbetsgivaren vad som gäller i det specifika fallet. Det kan också vara så att delar av skolan stänger och att lärarna under en tid får arbeta med andra grupper än de man normalt sett undervisar.

– Om du får besked om att du är avstängd ska du följa de instruktioner du får från din arbets­givare. En avstängning innebär i princip att du inte ska gå till arbetet och inte heller ha kontakt med elever eller föräldrar. Arbetsgivaren kan däremot ge instruktioner för att arbeta på distans och då ska du följa arbetsgivarens instruktioner.

– Under en avstängning ska du stå till arbetsgivarens förfogande, det vill säga du ska vara anträffbar under normal arbetstid och kunna infinna för dig för att arbeta om arbetsgivaren meddelar att avstängningen hävs. Du kan med andra ord inte resa bort utan uttrycklig över­enskommelse med arbetsgivaren.

– Under avstängningen behåller du din lön och tjänar in semester och ferielön som om du hade arbetat.

Om en skola stängs blir följdeffekten i många fall att vårdnadshavare måste stanna hemma från arbetet. Vad gäller för mig som lärare och förälder då?

– För att få lön måste man vara tillgänglig för att arbeta. I det fallet att en skola stängs får man invänta besked från Försäkringskassan om ersättning. Med det nuvarande regelverket får man dock inte ersättning om man är hemma med ett friskt barn eller om skolan/förskolan har stängt.

Ta hjälp av LR:s ombud i kontakten med rektor om du behöver stöd.

Om man är orolig för att man vet att någon av ens elever har varit i ett riskområde eller smittad på annat sätt, måste man gå till jobbet då?

– Ja, det måste man. Man bör inte stanna hemma på grund av en allmän oro. Man ska vända sig till sin arbetsgivare med sin oro, och så får arbetsgivaren hantera det. Så länge du inte är att betrakta som smittbärare, är sjuk eller att skolan är stängd är du precis som vanligt skyldig att infinna dig på ditt arbete. Om du tillhör en riskgrupp bör du ta upp detta med din rektor.

– Rimligen kan du utföra arbetsuppgifter hemifrån exempelvis förbereda arbetsuppgifter för elever att användas i det fall skolan stänger eller avlasta dina kollegor genom att bistå med planerings- eller rättningsarbete. Ta hjälp av LR:s ombud i kontakten med rektor om du behöver stöd.

Kan man kräva att få jobba hemifrån?

– Nej, det finns det allmänt sett inget stöd för. Det här är en arbetsmiljöfråga och din chef har ansvaret för att stötta dig och hjälpa dig att hantera situationen på bästa sätt om du känner en oro.

Vad ska man göra om man har besökt ett riskområde?

– Man ska följa de anvisningar som man får via sjukvården. Det finns inga speciella anvisningar för att du är lärare, utan du ska följa de anvisningar som sjukvården ger. Gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida och ring sjukvårdsupplysningen och fråga hur du förväntas agera.

Kan rektorn tvinga någon att stanna hemma?

– Vid en avstängning ja. Då får rektorn stänga av och arbetsgivaren betala lön.

Kan skolledningen tvinga någon som har en resa inbokad, till exempel under påsklovet, att avboka den?

– Nej, jag kan inte se att en arbetsgivare någonsin har fog för att hindra en anställd att resa någonstans på sin fritid. Rent allmänt bör man dock följa de rekommendationer som kommer via myndigheterna. I nuläget avråder UD från alla resor utomlands som inte är absolut nödvändiga. Om man då ändå reser riskerar man att bli fast på ett resemål och inte kunna komma hem i tid för att arbeta efter lovet. I det läget kan man inte räkna med att arbetsgivaren betalar lön.

Hur ska man hantera föräldrar som frågar om andra elever?

– Den typen av frågor ska man inte svara på eftersom de uppgifterna omfattas sekretess och tystnadsplikt. Om man får den typen av frågor ska man hänvisa till rektor, och så får rektor gå ut med information om hur det ska hanteras. Lärare ska inte svara på frågor eller på något vis dela med sig av information om elevers privata förhållanden.

Kommentera