Annons
Både gymnasie- och grundskollärare upplever ökad arbetsbelastning. Foto: Wavebreakmedia/Katja Kircher

8 av 10 lärare: Corona har ökat arbetsbelastningen

Publicerad 27 maj 2020

Fakta

Resultaten i korthet

  • 8 av 10 lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat sedan Coronapandemin tog fart i Sverige.
  • Lärare i grundskolan bedriver dubbelarbete i stor utsträckning. Över hälften av lärarna täcker upp för sjukskrivna kollegor och en lika stor andel svarar att elevnärvaron är lägre än normalt.
  • Viss undervisning i grundskolan sker delvis på distans, från skolans lokaler. Lärarna vill i större utsträckning ha möjlighet att delvis undervisa hemifrån.
  • 9 av 10 lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildning undervisar helt på distans.
  • 2 av 10 av gymnasielärare bedriver distansundervisningen från skolans lokaler. Av dessa svarar 60 procent att placeringen för undervisningen var ofrivillig.
  • 5 av 10 lärare i gymnasieskolan uppger att elevnärvaron har ökat. Men flera vittnar om att det faktiska deltagandet i undervisning är sämre, även om eleverna är digitalt närvarande.
  • Lärare inom vuxenutbildningen upplever ökad arbetsbelastning och i viss utsträckning minskad elevnärvaro. En tredjedel av lärarna uppger att de inte kan bedriva undervisning enligt ordinarie schema.

Undersökningen "Coronapandemin och undervisningens genomförande" finns att ladda ner på www.lr.se.

Relaterat

Coronapandemin ökar trycket på lärarkåren, enligt en ny enkät.

Lärarnas Riksförbund har genomfört en enkätundersökning för att få en bild av hur den pågående pandemin påverkar förbundets medlemmar. Det tydligaste resultatet är att lärarnas arbetsbörda ökat.

– Det är ju tyvärr inga överraskande siffor. Det är precis de signalerna vi får, att situationen pressar lärarna kraftigt. Det som oroar mig nu är återhämtningen över sommaren. Vi vet inte vad som händer med skolorna i höst, men det kommer att finnas så mycket att ta igen. Det här är inte över bara för att vi når sommaren, säger LR:s förbundsordförande Åsa Fahlén.

Hon pekar på den tidigare studie som visar att coronapandemin skapat ett kunskapstapp hos eleverna, och menar att det finns en tydlig röd tråd mellan de båda studiernas resultat.

– Det här tydliggör att när lärarna får en ökad ansträngning och en sämre arbetsmiljö, så har det en direkt påverkan på eleverna.

Den ökade ansträngning lärarna rapporterar om handlar i grundskolan till stor del om dubbelarbete. Dels när man bedriver sin egen undervisning och samtidigt täcker upp för kollegor, och dels när man tvingas undervisa både i klassrummet och på distans.

– Det här skulle man kunna undvika genom att ta in vikarier och se till att vissa lärare undervisar i klassrummet och andra gör det på distans. Så det här går ju att göra något åt. Gör man inte det så tar man inte hand om sin personal. Och det påverkar eleverna negativt, säger Åsa Fahlén.

På gymnasiet och i vuxenutbildningen handlar det mer om utmaningar och begränsningar med distansundervisning.

– I undersökningen finns ett så talande citat från en lärare i vuxenutbildningen: ”Det jag gjorde förr på en timme, tar idag två timmar, men resultatet är max hälften”. Vissa har varit snabba att säga att närvaron ökar med distansundervisningen. Men faktum är att kvaliteten minskar, säger Åsa Fahlén.

Det pågår en debatt om huruvida det är en god eller dålig idé att öppna för mer distansundervisning även efter pandemin. Åsa Fahlén tvekar inte om var hon står i den frågan.

– Vanlig undervisning blir inte bättre på distans. Det går inte att ersätta mötet i klassrummet. Ibland påstås det att distansundervisning är en god pedagogisk idé. Men det handlar bara om att spara pengar. Titta på när det digitala tillför någonting och utveckla det, men där lärare inte upplever att det tillför något ska man inte göra det. Distansundervisning är något man tar till när inga alternativ finns, säger hon.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Coronaviruset

Corona i skolan: Pressat läge efter stort personalbortfall

Corona

Tio medarbetare på Bredaredskolan har insjuknat, flera i Covid-19. 

Annons
Annons

LR: Även mellanstadiet ska kunna övergå till distans

Corona

Facket öppet för distansundervisning i tidigare årskurser: ”Men det är en väldigt komplicerad fråga”.

Annons

Coronaeffekt: Så slår inställda lektioner mot högstadiet

Rapport

Praktiska ämnen värst drabbade. 

Politik

SD: Lärare och elever ska bara prata svenska i skolan

Politik

”I skolan ska svenska språket vara det talade språket.”

Annons
Annons
Idrott och hälsa

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

15 mest efterfrågade kompetenserna.

Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

YRKESLÄRARE

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

Yrkeslärare

UKÄ har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons