halsa

En idrottslektion på Löddesnässkolan i Bjärred.

| Foto: David Polberger
Idrott och hälsa

860 idrottslärare saknas inför 2019

Om regeringens förslag om 100 timmar mer idrott i grundskolan ska bli verklighet krävs fler platser på lärarutbildningen.
– Det måste tillsättas resurser. Vi är bara en viss mängd idrottslärare, och vi kämpar redan med det vi har, säger ämnesläraren Daniel Gomejzon.

Idag finns nästan 4 300 lärare i idrott och hälsa anställda i grundskolan. Regeringens förslag att utöka undervisningstiden i ämnet med 100 timmar innebär en ökning på 20 procent, och motsvarar 860 nya idrottslärartjänster.

– Exakt hur förslaget kommer att påverka behovet av behöriga lärare är inte klart och beror på vilket stadie som de utökade timmarna landar, säger Karin Larsén, rektor vid Gymnastik och idrottshögskolan (GIH).

Redan idag kan behörigheten bland lärarna i idrott och hälsa beskrivas som ett problem i grundskolan, och ju yngre eleverna är, desto lägre är behörigheten i ämnet, enligt siffror från GIH. På högstadiet är 78 procent av idrottslärarna behöriga, på mellanstadiet 62 procent och på lågstadiet endast 45 procent.

Karin Larsén
Karin Larsén

– Om man tittar tvärs över grundskolan, så är 80 procent utbildade lärare, men själva ämneskompetensen fattas. Vi har så många icke behöriga eftersom man inte satsat på utbildning i det här ämnet för yngre barn tidigare, säger Karin Larsén.

Daniel Gomejzon är lärare i idrott och hälsa, och ämnesspanare hos Lärarnas Riksförbund (LR). Han befarar att regeringens förslag kommer att få konsekvenser för en lärarkår som redan kämpar för att hinna med.

– Det måste tillsättas resurser på något sätt. Det får inte bara läggas på mer, som ofta görs inom skolan. Vi är bara en viss mängd idrottslärare, det är redan brist, och vi kämpar redan med det vi har. Vi har fler undervisningstimmar än andra ämneslärare, baserat på hur ämnet såg ut på 80-talet. Nu har vi lika mycket rättning och förberedelser som i de andra ämnena, plus en hel hall och material att ta hand om.

Samtidigt tycker han att 100 timmar är för lite, och dessutom i fel skolform.

Daniel Gomejzon
Daniel Gomejzon

– 100 timmar är inte mycket spritt över hela grundskolan. Jag vill se dagliga pulshöjande aktiviteter för att jämna ut de skillnader som finns mellan elever, och som jag upplever är kopplat till socioekonomiska faktorer. Och det är synd att förslaget inte också gäller gymnasiet. Där skulle det kunna ge mer effekt eftersom de flesta bara läser ämnet ett eller två år där, sen är det slut.

Daglig rörelse utanför idrottsundervisningen finns också med i regeringens förslag, men formerna för det är inte utredda ännu. Daniel Gomejzon är skeptisk till att det kommer att mynna ut i något konkret.

– Det har stått skrivet som en rekommendation sedan -94 utan att något hänt, så jag har inte allt för stora förhoppningar. Men jag hoppas att de tar det på allvar den här gången, säger han.

Regeringen har också uttalat idén att satsa på en vidareutbildning av befintliga lärare för att snabbare komma tillrätta med bristen på behöriga idrottslärare.

– Vi har samtalat med GIH om att de ska se över om man kan erbjuda kompletterande utbildningar för lärare, med en termins studie i idrott och hälsa, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till TT.

– Skulle alla vi som idag utbildar lärare i idrott och hälsa delta i utbildningen skulle det bli under 100 lärare per lärosäte på två år. Det hinner vi, om vi får resurser till det. Men exakt hur uppdraget kommer att fördelas vet vi inte ännu, så långt har vi ju inte kommit. Vi ska jobba med de delarna i det ”rörelsenätverk” som bildades i samband med att förslaget presenterades, säger Karin Larsén.

Nätverket är ett samarbete mellan GIH, LR, Lärarförbundet, Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv som bland annat ska diskutera kompetensutveckling och behovet av fler behöriga lärare.

Kommentera