stockholms_universitet
Våld och hot

9 av 10 studenter saknar utbildning att hantera våld

Över 90 procent av lärarstudenterna tycker inte att de fått tillräcklig handledning och utbildning i att hantera hot och våld i skolan, visar Skolvärldens undersökning.

Så svarade studenterna

Har du under din utbildning fått tillräckligt med handledning/utbildning i att hantera hot eller våld i skolan?

Ja 9%

Nej 91%

Har du fått utbildning om vilket juridiskt stöd du har för att ta till disciplinära åtgärder i syfte att upprätthålla ordning och studiero?

Ja 16%

Nej 84%

Skolvärlden gjorde i slutet av april en enkätundersökning med nära 600 lärarstudenter. Det visade sig att nästan var femte av dem funderat på att hoppa av på grund av förekomsten av våld och hot mot lärare.

Strax under 16 procent uppgav att de själva, under VFU:n, blivit utsatta för hot, våld eller sexuella trakasserier. Lärarstudenterna upplever dock inte att utbildningen förbereder dem på att hantera den typen av situationer:

  • 91 procent av studenterna i Skolvärldens undersökning anser att de under utbildningen inte fått tillräckligt med handledning/utbildning i att hantera hot eller våld i skolan.
  • 84 procent uppger att de inte fått utbildning om vilket juridiskt stöd de har för att ta till disciplinära åtgärder i syfte att upprätthålla ordning och studiero.

Isak Skogstad.
Isak Skogstad.

– Lärarutbildningen måste förbereda de blivande lärarna så att de är medvetna om vilka juridiska möjligheter och vilka disciplinära åtgärder de har att ta till. När man går ut i läraryrket ska man vara förberedd på att möta de utmaningar som finns på skolorna och ha en verktygslåda för att hantera dem, säger Isak Skogstad, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening.

Han menar att lärarstudenterna på ett evidensbaserat sätt måste få träna sig på att hantera social oro i klassrummen.

– Den här anmälningskulturen som har blivit gör lärare otrygga; Att de i stundens hetta inte vet om de vågar gripa in eller inte, säger han och fortsätter:

– Passivitet medför stora risker, som att bråk får fortlöpa eller att studieron inte upprätthålls. Blivande lärare behöver stöttning under sin VFU, men lärarna som handleder behöver i sin tur också uppbackning. 

Så gjordes undersökningen
  • Skolvärlden gjorde mellan den 22 och 29 april i år en webbaserad enkätundersökning bland blivande lärare, som är medlemmar i Lärarnas Riksförbunds studerande-förening.
  • 578 lärarstudenter svarade på undersökningen. De flesta av dem, 43,1 procent, studerar till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan. 20,8 procent läser till grundskollärare för förskoleklass och åk 1–3, 12,3 procent till grundskollärare för åk 4–6 och 11,4 procent till ämneslärare 7–9.
Kommentera