vivalla_bengt_olov_johansson

Bengt Olov Johansson, huvudskyddsombud i Örebro, upprörs av situationen på Vivallaskolan.

Hot och våld

Fackets larm: Spara inte på utsatta skolan

Med en måluppfyllelse på 38 procent och dagliga problem med våld, skrik och stök ska Vivallaskolan bantas med 6 tjänster.
– Sätter inte kommunledningen in de åtgärder som krävs så kopplar jag in Arbetsmiljöverket, det är inget snack, säger Bengt Olov Johansson, huvudskyddsombud.

Efter att ett helt arbetslag sjukanmält sig och 80 barn fick skickas hem från skolan har debatten om problemtyngda Vivallaskolan i Örebro tagit ny fart. Måluppfyllelsen i kärnämnena ligger på 38 procent i årskurs sex, det pågår slagsmål varje dag och lärarna i årskurs fyra har skrivit 400 tjänsteanteckningar om oreda, hot och våld på tre månader. I det läget ska Vivallaskolan spara pengar och blir av med sex tjänster. 

– Jag vet inte var jag ska börja för att beskriva situationen. Det är en väldigt ohälsosam arbetsmiljö för våra medlemmar och för eleverna. När det gäller de nio personer som sjukskrev sig samtidigt säger rektorn att de har legitima skäl att vara hemma. Andra på skolan säger att det är en protest. Oavsett är det ju en tydlig signal. De kanske inte orkar helt enkelt, säger Bengt Olov Johansson.

Han är huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Örebro, och är i löpande kontakt med lärare på Vivallaskolan. Tjänsterna som dras in är inte lärartjänster, utan det rör sig om olika typer av stödpersonal.

– Det gäller inte lärare, men det är vuxna i skolan som har hjälpt till med de stökiga eleverna. Nu försvinner de och lärare kommer att lämnas ensamma med stöket i klassrummet. Och det har ju inte ens fungerat fram tills nu, ska poängteras. Det är allt från elever som vägrar gå in i klassrummet, skriker, kastar bänkar, slåss och skallas.

Vivallaskolan har länge dragits med ordningsproblem. I ett försök att komma tillrätta med det lade man successivt ner högstadiet från 2017 och framåt, och delade upp de eleverna på andra högstadieskolor i kommunen. Nu är bara F-6 kvar, men problemen har inte försvunnit.

– Vi anser ju att om man ska ha den här skolan kvar kan man ju inte ta bort resurser, man måste tillföra dem. Som konsekvens av den pressade arbetsmiljön har skolan en väldigt hög sjukfrånvaro och man får inga vikarier, så man får täcka upp för andra när man egentligen skulle gjort annat. Det blir en ond spiral, säger Bengt Olov Johansson.

Kommunens skolchef Margareta Borg menar att man redan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på Vivallaskolan, och påpekar att skolan redan idag ges mer resurser än jämförbara skolor i Örebro.

– Vivallaskolan har betydligt mer resurser än andra skolor. De får nio miljoner mer än en jämförbar skola. Men allt handlar inte heller om resurser, det handlar också om hur man arbetar. Vi har ett arbete på gång med nulägesanalys, och skolledningen får handledning. Är vi systematiska och strukturerade i vårt arbete är det det bästa sättet att lyckas, säger hon. 

När är den analysen färdig?

– Den är färdig snart.

Men är det rimligt att spara på en verksamhet som inte fungerar?

– Alla skolor har ett effektiviseringskrav på 1,5 procent. Dessutom levde Vivallaskolan över sina tillgångar förra året. Man har inte haft kontroll på sina utgifter, och det är beklagligt.

Samtidigt säger hon att hon är medveten om att situationen på skolan är svår.

– Naturligtvis är det en skola med stora utmaningar. Det görs ett gott arbete bland lärare, och jag har förståelse för att man känner sig utmattad. 

Hur bedömer du att arbetsmiljön påverkas av att tjänster dras in?

– Det är hur man använder resurserna som är det allra viktigaste. Självklart är resurser inte oväsentliga, men om man har fått en tilldelad budgetram är det upp till rektorn att hålla sig inom den, så enkelt är det, säger Margareta Borg.

Huvudskyddsombud Bengt Olov Johansson befarar att skolan får svårt att överleva överhuvudtaget om kommunen inte sätter in resurser.

– En stor andel av lärarna överväger att söka sig till andra arbetsgivare. Det gäller även lärare som jobbat tio år eller mer. De säger till mig att de verkligen vill jobba med de här barnen, men att de inte ges resurserna de behöver för att kunna göra det. En del lärare har också gått ut offentligt och sagt att man borde stänga skolan.

Hur går facket vidare nu?

– Vi har träffat arbetsgivarna och framfört våra synpunkter. Det måste det finnas en akut plan som gör att folk kan gå till jobbet, och sedan behövs en plan på lång sikt. Arbetsgivaren har inga svar på det här nu. I slutändan handlar det om hur politiken ställer sig till fördelning av pengar. Det vi säkert vet är att man inte kan lösa problemet själva på Vivallaskolan, det behövs hjälp från högre instanser, säger Bengt Olov Johansson.

När kan det bli aktuellt att koppla in Arbetsmiljöverket?

– Vi kommer att prata med lärarna på skolan och ta kontakt med arbetsgivaren igen efter påsk och se hur arbetet fortlöper. Så vi får se. Sätter inte kommunledningen in de åtgärder som krävs så kopplar jag in Arbetsmiljöverket, det är inget snack.

Kommentera