Vad händer nu?

Academedia vände – oklart hur övriga friskolor kommer göra

Det är oklart om övriga friskolor kommer att använda den extra skolpengen i Stockholm stad till högre lärarlöner.
– Efter Academedias positiva besked vill vi få klarhet i vilka friskoleföretag och stiftelser som kommer att satsa på lärarna och vilka som lägger pengarna på annat, säger Ragnar Sjölander, LR Stockholm.

Igår svängde friskolekoncernen Academedia ifråga om Stockholmslärarnas löner. Stockholms stad har höjt skolpengen för att kunna göra ett generellt lönepåslag på två procent för kommunens lärare. Men trots att skolpengen även gäller friskolorna är det ingen självklarhet att lärarna inom friskolesektorn får några höjda löner. Academedia meddelade först att pengarna skulle gå till annat, sen ångrade man sig.

Hur det ser ut med övriga friskoleföretag är höljt i dunkel.

– Vi pratar med våra medlemmar på friskolorna om vad de fått för besked angående de två procenten. Vi har ju ingen fullständig bild men det ser lite sisådär ut måste jag säga. Sverigefinska skolan gav positivt besked och även Kunskapsskolan, annars är det så där. Mitt allmänna intryck är att det är mycket mörkande och oklarheter, säger Ragnar Sjölander, distriktsordförande för LR Stockholm.

Finns det inga krav kopplade till de här pengarna?

– Nej det är det som är problemet. Stockholms stad kan inte rikta lönepengar på det sättet, utan det de kan skicka med är en ambition. Vi yrkade i förhandlingarna om 2015 års budget att man skulle verka för att de pengar som faktiskt tillförs för höjda lärarlöner också kommer lärarna på friskolor till del. Men från kommunen sida kan man inte styra över det.

Fallet med hur skolpengen använts i Stockholm visar på problemen med skolpengssystemet, menar Ragnar Sjölander.

– Dels visar det på problemet att friskolornas kan flytta pengar hur de vill inom koncernen. Och dels kommer man också in på frågan om hur pengar till skolan ska styras och vilket inflytande den har som beslutar om pengarna. Här vill vi ju, från Lärarnas Riksförbunds sida, se en statlig finansiering för att skapa likvärdighet.

Academedia har nu meddelat att pengarna ska komma lärarna till del. Hur går ni vidare med de andra skolorna?

– Det här kommer att leda till att våra ombud i alla särskilda föreningar blir ännu tydligare med att lyfta den här frågan till sina ledningar: ”hur kommer ni göra med pengarna?”. Ambitionen är att vi ska få klarhet i vilka friskoleföretag och stiftelser som har satsat på lärarna och vilka som lagt pengarna på annat. Vill inte arbetsgivarna gå oss till mötes och använda pengarna till lön då är det en väldigt tydlig signal till lärarna, tycker jag.

Kommentera