elev2
Speciallärare

Brist på speciallärare: ”Jag är mycket orolig”

Det är en stor brist på specialpedagoger och speciallärare i hela landet, visar en ny prognos från Arbetsförmedlingen.
– Jag blir mycket orolig, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S) till Skolvärlden.

Under torsdagen presenterade Arbetsförmedlingen sin återkommande bristyrkesrapport, och det var en grupp som stack ut lite extra: pedagogerna. Särskilt de som arbetar med mindre barn och barn i behov av särskilt stöd.

– Lärarbristen har fortsatt öka och är nu mer utbredd i hela landet. När det gäller förskollärare, speciallärare och specialpedagoger närmar vi oss en brist på fem på en femgradig skala, säger arbetsmarknadsanalytikern Annelie Almérus till Dagens Nyheter.

Christina Bengtsson har arbetat som lärare i 40 år och som specialpedagog i över tio år, nu på Arenaskolan i Linköping, och hon är orolig över bristen i landet.

– Bristen på hela lärarsidan är alarmerande. Du kan ju inte bli specialpedagog utan att du i grunden är lärare, så hela kåren är drabbad och berörs, säger hon till Skolvärlden.

Hon anser att bristen är som mest oroväckande på speciallärare med inriktning på de tidigare åren.

– Men du behöver inte bara specialpedagogisk kunskap i grundskolan utan även på gymnasiet. Många av ungdomarna jag möter på gymnasiet borde ha fått hjälp när de började i skolan, och det får de inte. Hjälpen kommer för sent, men det är inget nytt.

Några mil österut, i Finland, fungerar det tidiga stödet och det fortvariga stödet hela grundskolan och gymnasieskolan igenom. Där har man länge ansetts vara bättre på specialpedagogik än i Sverige. Skälet till det är att man har en välutbildad och stor grupp specialpedagoger.

– Vi sneglar mot den finska skolan som sätter in stöd mycket tidigare än vad vi gör i Sverige. Det finns metoder i dag för att hjälpa barn mycket tidigare, men du måste göra det på rätt sätt, säger Christina Bengtsson.

Finns resurserna?

– Nej, de finns inte. Det är på många fronter. Inte heller lärarna, speciallärarna och specialpedagogerna. Det här ett problem inom hela den offentliga sektorn, säger hon och fortsätter:

– Jag tror inte att det är ett bristande söktryck till att utbilda sig till speciallärare och specialpedagog. Problemet är att alla kommuner inte har råd att släppa iväg sina lärare till utbildningen. Man kan inte besätta de ordinarie lärartjänsterna.

Åsa Gabrielsson fick hoppa in som speciallärare på grundskolan på sin skola, Hällby skola i Eskilstuna, för att det inte fanns någon utbildad pedagog att tillgå.

– Det fungerar. Men jag känner ändå att det är synd att man inte har utbildningen. Det krävs ju, jag är bara en vanlig grundskolelärare i grunden med intresse för de som faller utanför ramarna.

– Det är verkligen en brist, det är därför jag har fått möjligheten. Men ibland känner jag mig absolut otillräcklig. Men det är ju svårt att få tag på lärare, så vad ska man göra?

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S) om bristen:

– Regeringen gör ganska stora satsningar med specialpedagoglyftet som jag tycker är väldigt viktigt, men som förstås kommer att kräva en viss tid, säger hon till Skolvärlden.

Hon ser flera aspekter av problemet.

– När det gäller resurserna till undervisning, specialpedagogiskt stöd och elevhälsa och liknande så är det huvudmän, kommuner och fristående skolor som ansvarar för att resurserna sätts in rätt. Jag tycker inte att problemet är skollagen utan vi har en bra lag som ställer rätt höga krav. Problemet är efterlevnaden. Utvärderingarna brukar visa att den största bristen är just utbildad personal, det är svårt att få tag på specialpedagoger, säger Anna Ekström och tillägger:

– Sedan brukar man säga att vi i Sverige är dåliga på att sätta in stödet tidigt, men jag kan nog tycka att vi inte är särskilt bra på att sätta in stöd sent heller.

Är du orolig?

– Ja, jag blir mycket orolig. Eftersom vi tyvärr nästan har fått börja vänja oss vid att det har kommit larmrapporter om tillgången på välutbildade lärare. Ska vi stärka resultaten i svensk skola är det genom en bra undervisning vi ska göra det. Det finns inga genvägar, utan vi når det med erfarna och skickliga lärare. 

Kommentera