skoldebatten_almedalen_2015_hallengren_fridolin_nylander_waltersson_g_web
Foto: Mårten Färlin
Skoldebatt

”Aldrig har enigheten varit större”

I dag hölls den stora skoldebatten traditionsenligt i Almedalen. Och det var mindre politiskt käbbel än väntat.
– Jag kan konstatera att aldrig har enigheten varit större mellan blocken i den här frågan, alla nämner lön, arbetsmiljön och möjligheten att utvecklas i yrket. Vi är bara otåliga för att se resultat av det här, sa Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund.

De skolpolitiska talespersonerna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Moderaterna stod på scenen. Frågorna för dagen rörde lärarbristen, lärarlönerna, kunskapsresultaten och likvärdigheten.

Men debatten inleddes med en färsk undersökning från Demoskop. Enligt den är Socialdemokraterna det parti som har störst förtroende i skolfrågan, 20 procent svarade det, följd av Folkpartiet, med 16 procent. Utbildningsminister Gustav Fridolins parti hamnade långt ner, bara 6 procent av de tillfrågad har störst förtroende för Miljöpartiet.

Gustav Fridolin fick sedan börja med att ge sin lösning på lärarbristen:

– Vi behöver få fler sökande till lärarutbildningen, få fler att slutföra sin utbildning och sedan måste lärare få möjlighet att stanna i yrket. Fyra av tio lärare med legitimation arbetar utanför skolan i dag. Det handlar om lön, att man måste kunna utvecklas i yrket och arbetsmiljön, man måste få jobba med det man brinner för.

Folkpartiets Christer Nylander var inne på en annan linje:

– Det är i skolan framtiden byggs, vi tittar på andra länder och försöker kopiera reformer men missar helt kulturkänslan. Det är kulturen i skolan som är avgörande för framtiden. Vi måste tillbaka till en inställning som är för bildning.

När diskussionen landade i hur lärarnas arbetsmiljö ska förbättras blev det mycket prat om minskad administration, färre nationella prov och framförallt om tiden till förberedelse, efterarbete och att få tid till varje elev.

– Det viktigaste är tiden, att man hinner jobba med eleverna och kan skapa kvalitet i undervisningen. Vi måste lyckas återupprätta läraryrket som ett kreativt yrke.

Oppositionen fick frågan om de årliga 3 miljarderna till lärarlöner skulle få finnas kvar om de får makten i nästa val.

– Jag tror att vi skulle behålla dom om vi satt i regeringen. Kanske skulle vi fördela pengar något annorlunda, men staten måste fortsätta ta ansvar. Vi har kunnat se hur karriärtjänsterna har inneburit höjda löner generellt.

– Det är kommuner och friskolor som har huvudansvaret. Med den konstruktion vi har nu med de tre miljarderna, kommer det vara omöjligt att plocka bort pengar från de lärare som har fått en höjning, en annan regering måste fortsätta ge bidragen. Ingen chans att någon tar bort den, kommenterade Bo Jansson.

När debatten kom till frågan om hur likvärdigheten i skolan kan förbättras var alla överens om att det måste ske en bättre resursfördelning och att de bästa lärarna måste lockas till att söka sig till de skolor som har tuffast förutsättningar. 

– Ska man få lika förutsättningar måste skolor få olika resurser. Det är en viktig fråga för staten och kommunerna att fundera på. Om man jämför Malmö med någon annan kommun, så har Malmö ett snillrikt system där de ser till elevernas olika behov. Det handlar inte bara om pengar, utan också om till exempel vad som är ett rimligt mål för andel elever som kan nå gymnasiebehörighet. Det gör också att lärarna inte känner sig misslyckad när når 50 procent, sa Lena Hallengren (S). 

Se hela debatten här

Kommentera