Matematiksatsning

”Alla är mattemänniskor”

Mathivations grundare Farid Nolen vill inte höra någon säga att matematik inte är något för dem. Runt om i Sverige inspirerar han elever att lära sig mer om matematik. Senast i Göteborg där en matematiksatsning precis dragit igång.

– Jag stöter ofta på elever som säger: jag är ingen mattemänniska. Det är ett jättestort problem, för med den inställningen är det svårt att lära sig något. Dessutom är det många som ursäktar sig med: vad ska jag ha det här till, jag kommer aldrig ha användning av andragradsekvationer i mitt liv, säger Farid Nolen.

Han är initiativtagare till Mathivation somdrivs av Västsvenska Handelskammaren där Farid Nolen arbetar som projektledare. På agendan står ett nystartat projekt på tre högstadieskolor i Göteborg med syfte att inspirera och engagera elever och väcka deras intresse för matematiken.

Vad ska man då ha matematiken till? Det är den fråga Farid Nolan utgår ifrån när han håller inspirationsföreläsningar för elever runt om i Sverige.

– Jag brukar dra paralleller till sportens värld och fråga om någon sett Zlatan göra armhävningar på plan. Många av de gymövningarna en idrottsman gör används inte i själva sporten. Matematik är ett slags gym för att träna hjärnan. Du blir bättre på att se mönster och på att generalisera samt utvecklas som självständig och kritisk tänkare, även om du sen inte använder dig av just andragradsekvationer i din vardag.

I de projekt som Mathivation driver är en grundtanke att eleverna själva ska vara aktörer. Efter att ha lyssnat till Farid Nolens föreläsning får de anmäla sitt intresse för att bli mentorer och/eller speakers – elever som själva håller i matematiklektioner.

På de tre Göteborgsskolorna kommer cirka 30 elever utbildas till mentorer för elever i årskurs 6 och 7. De kommer besöka eleverna varje vecka på elevens val där de ska bygga goda relationer och försöka ändra på förhållningssättet till matematik. Det kan handla om att visa att man inte ska vara rädd för att göra fel utan att det tvärt om är något man utvecklas av.

– Eleverna håller också i egna föreläsningar och jag imponeras av hur duktiga de är. De använder inte böcker och blir så trygga i sitt ämne att de vågar ge sig ut i den matematiska vildmarken och låter lektionen hamna där den hamnar. Det är det många lärare som inte vågar utan de håller sig till sitt manus i form av läroboken, säger Farid Nolen.

Hur reagerar lärarna på projektet?

– Det här drivs till stor del av eleverna själva och det ska mycket till att en lärare säger nej när elever kommer och säger att vi vill hålla i en lektion i det här ämnet. Lärarna rycks med. Alla lärare vill ju se sina elever motiverade. I Växjö, där vi jobbat längre, kan lärarna säga till eleverna: om två veckor ska jag börja med det här området, kan ni hålla en presentation på temat?

Farid Nolen är noga med att framhålla att de från Mathivations sida inte lägger sig i hur lärare genomför sina lektioner. Tanken bakom Mathivation är att ge skolan villiga resurser och sen använder lärarna det som de vill.

Projektet som precis har startat i Göteborg genomförs på Skälltorpsskolan, Fjällskolan och Hovåsskolan. Det är en satsning som ska pågå i tre år på initiativ av Västsvenska Handelskammaren.

Kommentera