angmo
Gymnasieavhopp

”Alla ska ta sig igenom gymnasiet”

Nu tillsätter regeringen en utredning vars övergripande mål är att alla unga ska påbörja och avsluta sin gymnasieutbildning. Man vill också återinföra estetiska ämnen. 

Det blir Skolverkets överdirektör Helen Ängmo som ska hålla i utredningen ”En attraktiv gymnasieutbildning för alla”.

Målet med utredningen är att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning, berättade Kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) vid en presskonferens. Bakgrunden är att det är mycket svårt att hitta jobb för den som inte har en gymnasieutbildning samt att avklarade gymnasiestudier är viktiga för att kunna etablera sig i samhället.

– Samhället måste ta ett större ansvar för att fler ska klara gymnasiet. Det utredaren ska titta på är hur vi ska jobba strukturellt för att vi ska komma tillrätta med problemen men också titta på vilket stöd eleverna behöver för att klara sin skolgång.

Utredaren ska också titta på hur man kan stärka rätten att läsa in högskolebehörighet på alla program.

– Intresset för att läsa på ett yrkesprogram har minskat. Mycket pekar på att det beror på att man tagit bort den grundläggande högskolebehörigheten, sa Aida Hadzialic.

Är det korrekt att tala om en obligatorisk gymnasieskola?

– Obligatoriet som form är något som utredaren ska titta på men vi börjar inte i den änden. Först vill vi stärka lärarna, att de blir fler, skolklasserna mindre och att lärarna faktiskt får var lärare. Vi vill titta på hur systemet ska bli bättre på att stötta de elever som har det svårt i skolan och kanske göra strukturella förändringar, säger Aida Hadzialic till Skolvärlden och fortsätter.

– Vi tänker trycka på många knappar innan vi hamnar i spåret obligatorium. Men ambitionen är tydlig, alla ska ta sig igenom gymnasiet.

Utredaren ska enligt uppdraget särskilt beakta två utbildningsformer för att komma tillrätta med avhoppen.

– Det ena är introduktionsprogrammen där det är alldeles för få elever som klarar av att ta sig igenom den programformen för att sedan ta sig vidare, alldeles för många hoppar av. Sen handlar det om yrkesprogrammen, det är för få som läser dem och för få som klarar att genomför hela skolgången.

Utredaren ska även titta på hur alla gymnasieprogram kan innefatta ett estetiskt ämne.

– De estetiska ämnena har ett egenvärde ur ett kunskaps- och bildningsperspektiv men det handlar också om att när man främjar kreativitet så främjar man entreprenörskap, innovationer och att man kan tänka ”utanför lådan”. Vår ekonomi hänger på att vi kan göra det ingen annan kan, skapa framtidens Skype eller Spotify, och då måste man kunna tänka kreativt och nytt. Grunden läggs bland annat i de kreativa ämnena, säger Aida Hadzialic.

Utredningen kommer att vara klar i juni 2016 och innehålla konkreta förslag för att öka genomströmningen.

Kommentera