alli_klapp

”Betyg har ingen starkt motiverande effekt” säger Alli Klapp.

| Foto: David Polberger
Forskning

Alli Klapp skrev boken som hon själv saknat

Betyg tillskrivs ofta funktioner som de faktiskt inte har. De fungerar till exempel dåligt som motivationshöjare, säger betygsforskaren Alli Klapp.

Alli Klapp

Gör: Forskar om betyg och bedömning vid Göteborgs universitet. 
Aktuell med: Har fått kurslitteraturpriset för boken ”Betyg, bedömning och lärande” som vänder sig till lärare och lärarstudentver. Kurslitteraturpriset delas ut årligen av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. 

De allra flesta har en åsikt om betyg. Varför är det en sådan källa till debatt? 

– Betyg är en mycket större fråga i Sverige jämfört med många andra länder. Det beror förmodligen på att vi använder betyg som urvalsgrund för högre studier när andra länder använder intagningsprov. Här är betygen av stor betydelse när eleverna söker till gymnasiet eller högskolan. I Sverige är betyg ”high stakes” och därför blir det intensiva diskussioner om deras likvärdighet och om lärarnas förmåga att bedöma. 

– Säkert påverkas diskussionerna också av att vi alla har personliga erfarenheter av att få betyg. Vissa betyg upplevdes kanske som orättvisa eller grusade våra planer att komma in på en viss utbildning och därmed en framtidsdröm. Det engagerar. 

Du fick kurslitteraturpriset för boken ”Betyg, bedömning och lärande”. Varför skrev du den?

– Jag har forskat inom det här området i många år och det kändes viktigt att få skriva en bok som vänder sig till verksamma lärare och lärarstudenter. Jag träffar många lärarstudenter när jag undervisar i kursen bedömning och nu har jag skrivit en bok som jag själv har saknat när jag undervisat.

Vad tar du upp i boken?

– Tanken med boken är att ta ett helhetsgrepp på bedömningsområdet. Den tar upp relationerna mellan bedömning, betyg, betygsättning och elevernas lärande, baserat på de studier som jag gjort tidigare, till exempel hur ett betyg påverkar elevernas senare prestationer. I boken för jag lite mer fördjupande diskussioner kring vad det är som gör att bedömning och betyg påverkar elever och skolor så mycket. Jag ger också lite tips på saker man kan pröva i sitt eget klassrum. Lärarens undervisning påverkas av den syn läraren har på bedömning och vilken kunskapssyn och människosyn läraren har. Jag försöker ge tips om hur man kan få syn på detta i sin egen undervisning. 

Vilken är den vanligaste missuppfattningen när det gäller betyg? 

– Ett vanligt feltänk är att man tillskriver dem funktioner som de inte har. Betyg fungerar bra som urvalsinstrument för nästa steg i skolsystemet, bättre än högskoleprovet till exempel. Men de ger ganska lite information till eleven om vad hen kan göra för att bli bättre.

– Betyg har inte heller någon starkt motiverande effekt. Det finns en idé om att belöning och bestraffning är effektivt för lärandet. Det är det förmodligen inte. Det är andra saker som påverkar elevernas motivation för att vilja lära sig.

Elever presterar alltså inte bättre om de får betyg? 

– Det jag kunnat se i de studier jag har gjort är att betyg påverkar lågpresterande elever negativt. Det finns en liten tendens att högpresterande elever får en positiv motivationseffekt men den är så liten att den inte är signifikant. Betyg skulle alltså kunna vara motiverande för vissa elever men absolut inte för alla. Att man skulle skärpa sig på grund av betyg? Nej, det finns det inte belägg för i forskningen.

– Jag tror att vi måste börja se betygen för vad de är. De fungerar bra som urvalsmedel men inte som generella motivationshöjare och inte heller som feedback. Om vi inser det kan vi i stället fokusera på det som är viktigt. Som att utveckla andra sätt att ge återkoppling till eleverna och stötta lärarna så att de får verktyg som gör betygsättningen mer likvärdig. Lärare har väldigt lite stöd i det i dag.

Kommentera