2126332-kindergarten-children-learning-how-to-use-computers
Nytt förslag

Alliansen: Så ska skolan digitaliseras

Alliansen föreslår ökad digitalisering av skolan – och det snabbt, för att säkra likvärdighet och förbättra förutsättningar att möta det digitala samhället.

Alliansens förslag till nationell strategi

Enligt Alliansens förslag skulle Skolverket utgå från följande fyra fokusområden i arbetet med den nationella strategin:

  • Nya hjälpmedel för eleverna. Ta fram förslag på vilken typ av resurser och forskning som behövs, inklusive personlig integritet och upphovsrätt.
  • Lärare med digital kompetens. Undersök hur lärarutbildningen skulle behöva utvecklas och ta fram förslag på fortbildningsinsatser.
  • Uppkopplade klassrum. Utred och lämna förslag på hur en årlig kartläggning av hur användningen av IKT i skolan kan se ut.
  • Framtidsinriktade rektorer. Undersök hur rektorsutbildningen kan kompletteras med utbildning i hur man leder en skola som ska digitaliseras. Undersök behovet av att ge näringslivet en aktiv roll, i form av ett branschråd.

Läs hela förslaget här

I dag presenterar Alliansen ett förslag till en nationell strategi för att ta ett samlat grepp inom digitaliseringen av skolan.

– Det är ett bra initiativ, men det måste också leda till resultat. Lärarnas Riksförbund har länge krävt en sammanhållen och nationell IT-strategi, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Bakgrunden till förslaget är att den svenska skolan är splittrad när det kommer till digitala satsningar, enligt Allianspartierna; skolorna gör digitala satsningar men dessa ser väldigt olika ut, vilket leder till ojämlikhet.

– I dag baseras det digitala arbetet i hög grad på att man har en eldsjäl till lärare, och det kan se oerhört olika ut mellan två klassrum i samma skola, säger Camilla Waltersson Grönvall Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, till Svenska Dagbladet.

Även Bo Jansson är av uppfattningen att en ökad digitalisering innebär en mer likvärdig skola. 

– Detta är viktigt för att stärka likvärdigheten. I Sverige har olika skolor vitt skilda förutsättningar när det gäller IT, säger han. 

Enligt Digitaliseringskommissionen är dessutom de svenska skolorna i generella drag dåliga på att jobba digitalt, trots stor tillgång på digital teknik.

Den nationella strategin som Alliansen nu föreslår ska vara ett hjälpmedel för hur datorer och plattor ska användas.

Strategin skulle arbetas fram av Skolverket, tillsammans med ett råd bestående av forskare, skolexperter och representanter från andra länder som kommit längre i digitaliseringen av skolan, till exempel Danmark. 

Sedan drygt tre år tillbaka har Danmark en nationell IT-strategi för skolan, där avtal har slutits mellan stat och kommuner. 

– Vi behöver ta efter detta i Sverige. Det brådskar och vi väntar oss besked inom kort, så att vi kan ta nya steg framåt för skolan, säger Bo Jansson.

Förhoppningen är, enligt Svenska Dagbladet, att regeringen ska inspireras av förslaget och agera snabbt. Det eftersom åtgärder behövs snarast, menar Ulrika Carlsson, Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson.

– Ju snabbare Skolverket får uppdrag och instrument för att jobba med frågan, desto snabbare kan det bli verklighet för alla elever i Sverige, inte bara de som har framsynta lärare och rektorer, säger hon till Svenska Dagbladet.

Kommentera