Photographer Emilia Öije
Valutspel

Alliansen vill införa ordningsbetyg

Folkpartiets valfråga att skolor ska få ge ordningsbetyg har slutligen blivit gemensam politik för Alliansen. Partiet har kommit med förslaget även under valrörelsen 2006 och 2010.

I helgen träffades företrädarna för Alliansens partier på Harpsund för att komma överens om en gemensam politik inför valet. Ett av resultaten är att Folkpartiets förslag om att införa ordningsbetyg i högstadiet och gymnasiet ska ingå i valmanifestet. Skolvärlden har tidigare rapporterat om Folkpartiets förslag, som går ut på att varje skola själva kunna välja om de vill införa ordningsbetyg eller inte och ordningsbetygen ska inte ges till slutbetygen. Betygen ska ges som en sammanfattande skriftlig kommentar och inte i en betygsskala.

Lärarnas Riksförbunds vice ordförande Anders Almgren kommenterade förslaget så här i SVT:

– Vi tror inte att det är den rätta lösningen. Det är konstigt att tro att de som misslyckas i skolan kommer att tycka att ordningsbetyget har någon betydelse för dem. De struntar i de betygen också.

Han förordar istället en åtgärdstrappa i flera steg för att komma tillrätta med elever som stökar i skolan.

– Om eleven inte uppför sig på ett visst sätt ska det finnas en riktlinje om att först ta ett enskilt samtal med eleven. Om det inte hjälper ska skolan kontakta föräldrarna. Efter det ska det till ett möte med föräldrarna och sedan ska man kalla till en elevvårdskonferens där man tar in andra som kan hjälpa eleven. Man måste höja kraven hela tiden om det inte blir bättre, sa han till SVT.

Kommentera