tommie_petersson_kopia

Tommie Petersson, universitetslärare och doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Debatt

”Allt är inte guld som glimmar, Barbara Bergström”

”Det tragiska är att barnens och ungdomarnas bästa åsidosätts”, skriver Tommie Petersson, universitets- och gymnasielärare, om Internationella engelska skolans grundare.

Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan (IES), skriver i Expressen den 19 februari att: ”Mitt personliga ’brott’, i den socialistiska vänsterns ögon, är att jag […] framgångsrikt startade en egen skola med andra idéer. I den skolan går nu ca 30 000 elever i Sverige”. I artikeln för hon fram flera ytterligare argument om skolan och samhället som jag kände mig nödgad att bemöta.

Mig veterligen har ingen skoldebattör, tvärtemot vad Bergström hävdar, sett det som ett brott att härbärgera många elever. Exempelvis går det över 15 000 elever i skolor anslutna till Idéburna skolors riksförbund, något som inte ens väckt kritik från det parti vilket allmänt anses stå längst till vänster i Sveriges riksdag, Vänsterpartiet.

Bergström fortsätter sin text genom att hävda att föräldrar som väljer IES gör det med motiveringen att de prioriterar ”behovet av lugn i skolan”. Föräldrarnas preferenser och vilja ges alltså här ett avgörande utslag på utformningen av koncernens pedagogik. Möjligen är detta ett utslag av en sorts ”kunden har alltid rätt”-mentalitet, men Skollagen är tydlig med att svensk skola: ”…ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Det är inte föräldrarnas preferenser som ska vara utslagsgivande när det kommer till utformningen av skolverksamheten, utan forskning och lärarerfarenhet. Det kan dock vara svårt att uppnå för en koncern där lärartätheten och andelen legitimerade lärare är betydligt lägre än i kommunala skolor.

Handling väger tyngre
än ord.

Det tragiska i allt detta är att barnens och ungdomarnas bästa åsidosätts. Elever från vinstdrivande friskolor får betydligt högre betyg än elever från kommunala skolor, men klarar sig märkbart sämre i sina högskolestudier. Som tur är för Bergström har hemligstämplandet av friskolornas betygsstatistik gjort det omöjligt för föräldrar och forskare att följa upp och rapportera ytterligare om denna utveckling. En annan tragisk sak som står att finna är att koncernens lärarkår, vilken av tradition är kvinnodominerad, får nöja sig med några av skolsektorns lägsta löner.

I egenskap av att vara myndighetsanställd, är det min fasta övertygelse att alla som arbetar med offentligt finansierad verksamhet har ett ansvar att försöka uppfylla sitt uppdrag på bästa sätt. Den gamle finansministern Gustav Möllers bevingade ord ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” är ett etos jag gärna ser inpräntat hos alla oss som jobbar i skattefinansierade verksamheter.

Bergströms hyllning av Centerpartiets företrädare får från ett sådant perspektiv en närmast ironisk klang: ”…rätten att starta företag på yrkesområden där kvinnor dominerar, en rätt som Centern företrätt med kraft under Maud Olofsson”. Om slöseri med skattepengar vore en OS-gren skulle Olofsson definitivt vara en toppkandidat för guldmedaljen med tanke på debaclet kring PostNord och den omtalade Nounaffären som, konservativt räknat, kostade svenska skattebetalare åtminstone tiotals miljarder kronor.

Om detta är Bergströms förebild och rättesnöre när det kommer till affärer, så är det bara en tidsfråga innan hela IES går i konkurs i likhet med tidigare friskolekoncerner.

I vilka skimrande färger Bergström än försöker att utsmycka IES med i sin retorik, så kvarstår faktum: handling väger tyngre än ord, och allt är inte guld som glimmar.

Tommie Petersson, universitetslärare och doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet samt legitimerad gymnasielärare i filosofi, historia och religionskunskap

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera