mariwall
Gymnasiet

Allt fler stängs av från gymnasiet: ”Behövs mer resurser”

Antalet elever som stängs av från gymnasiet har skjutit i höjden de senaste åren.
Mari Wall, syv på Virginska gymnasiet i Örebro, vill se större satsningar för att stoppa trenden.
– Vi behöver mer personal, lärare, och mer resurser, säger hon.

Antalet gymnasieelever som stängs av från sin utbildning ökar kraftigt under de senaste åren, det visar siffror som TV4 Nyheterna har tagit fram.

Siffrorna visar att sedan 2013 har avstängningarna ökat med 19 stycken i Malmö, nästa fyrdubblats i Göteborg och mer än tiodubblats i Stockholm.

– Det är kommunerna som är ansvariga här. Det är oerhört viktigt att de borrar i de här siffrorna och tar reda på vad det kan bero på. Är det så att det har blivit ett hårdare klimat på vissa av skolorna? Är det så att man behöver intensifiera det förebyggande och främjande arbetet? säger Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket till TV4 Nyheterna.

Utvecklingen ser ut att vara den samma även i flera mindre kommuner och siffror från 2016 visar att trenden ser ut att fortsätta.

I Örebro kommun har avstängningarna skjutit i höjden under de senaste åren.

Sedan något år tillbaka har rektorer fått kompetensutveckling när det gäller avstängningar. Det i kombination med en striktare och tydligare skollag som kom 2011 tror Anders Duvkär, områdeschef för utbildning i Örebro kommun, är anledningen till att allt fler stängs av.

– Vi har en handläggare på förvaltningen som stöttar rektorerna i avstängningsärenden. Det är en kvalitetssäkring och ser till så att det bli ordentligt skött. Sedan har vi också ett avstängningsutskott som deltar, säger Anders Duvkär till Skolvärlden och fortsätter:

–  Anledningen till att det har varit många i år i vår kommun har att göra med att det var ett allvarligt misshandlingsfall i början av året. Då var det många inblandade, ungefär 5–6 elever. Sedan har det varit problematik med droger och där har vi en nolltrollerans. Visar man positivt för droger så handlar det om säkerhet både för individen själv men också för andra elever och skolpersonal.

Mari Wall arbetar som studie- och yrkesvägledare på introduktionsprogram på Virginska gymnasiet i Örebro, något hon har gjort i 14 år och hon upplever att det har blivit mer elevavstängningar senaste åren på skolan.

– Första tio åren hade vi nästan inga avstängningar, inte som jag minns det. Det har blivit betydligt mer. Det har blivit mer press på eleverna i och med GY11, säger hon.

I början av 2015 stängdes fem elever av från Virginska gymnasiet. Men detta är inte de enda avstängningsfallen i kommunen. 2013 stängdes åtta elever av, 2014 var det elva elever som fick lämna skolan och i juni 2015 hade de kommunala gymnasieskolorna hunnit stänga av totalt femton elever, enligt SVT Örebro.

– Det finns så många aspekter när en elev blir avstängd. Man kan se det från olika håll. Eleven som blir aktuell för en avstängning behöver hjälp på ena eller andra sättet. Det handlar också om att elever och personal i skolan måste ha en bra arbetsmiljö, säger Mari Wall och tillägger: 

– Men det är inte dit vi vill komma. Utan vi vill ju ha åtgärderna innan eleverna blir avstängda. Resurserna behövs innan, det ska inte behöva gå så långt att någon blir avstängd. Det är tragiskt att en ungdom inte ska få klart sin utbildning.

Det är där som de som jobbar på skolan lider, menar Mari Wall. Man får helt enkelt inte tillräckligt med resurser för att ta hand om de eleverna som behöver mer resurser för att klara av skolan.

– Vi behöver mer personal, lärare, och mer resurser. Vi hinner inte ta hand om alla, det är så mycket elever just nu. Vi vuxna måste skapa relationer och vara med eleverna för då uppstår inte de här problemen och bråken på samma sätt. Ändå har vi det bra på vårt introduktionsprogram som har en egen elevstödjare.

– Många ser det som att på introduktionsprogrammet går alla busar. Men det är faktiskt inte så. Utan det är faktiskt elever från hela skolan som bråkar och ställer till saker, säger Mari Wall.

Exakt hur många elever i kommunen som har blivit avstängda i år vågar inte Anders Duvkär svara på.

– Det vet vi inte. Men det kan ju ha blivit fler, eftersom det rapporteras om ökningar nationellt. Men jag kan tänka att det hänger samman med att det är en tydligare skollag och vilka befogenheter en rektor har. Sedan har det blivit ett tuffare samhälle. När jag började som rektor 2006 var det inte lika vanligt med polisanmälningar.

Hot, våld och framförallt droger är några av de vanligaste orsakerna till att elever i gymnasieskolan stängs av.

– Drogerna är ett problem. Men tyvärr är lagning och användande väldigt svårt att upptäcka, säger Mari Wall.

– Vi har blivit tuffare vad det gäller droger, vilket också är den absolut vanligaste avstängningen i vår kommun. Sedan är det när det sker incidenter av olika slag, som exempelvis slagsmål.  Då rör det sig oftast av kortare avstängningar. Att en elev stängs av en hel termin är väldigt ovanligt, säger Anders Duvkär.

Kommentera