anna_ekstrom_betyg_asa_fahlen
Gymnasieskolan

Ämnesbetyg ska ge lärare mindre administration

Snart tillsätter regeringen en utredning om att återinföra ämnesbetyg på gymnasiet. Gymnasieminister Anna Ekströms ambition är att det ska leda till mindre administration för lärarna.

När den så kallade gymnasieutredningen presenterades hösten 2016 innehöll den förslag om att återinföra ämnesbetyg på gymnasiet, vilka togs bort och ersattes med kursbetyg 1994.

– Ämnesbetyg har stora fördelar. Framförallt får eleven möjlighet att lära sig ett helt ämne och verkligen förkovra sig och utvecklas och betyg sätts då på vad man kan i hela ämnet, till skillnad från i olika delkurser. Det tycker jag är den stora fördelen. Jag tycker att betygen bör spegla allt eleverna lärt sig och inte delkurser, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Skolvärlden.

I en intervju i Dagens Nyheter kopplar Anna Ekström frågan om ämnesbetyg till stress hos eleverna och säger att ett dåligt kursbetyg, tidigt under gymnasiestudierna, kan få orimliga konsekvenser för den enskilde eleven.

Ser man att kursbetygen lett till ökad stress hos eleverna?

– Gymnasieutredningen kom fram till det. Men för mig är den viktigaste orsaken till att införa ämnesbetyg att eleverna ska ha möjligheten att lära sig så mycket som möjligt och att betygen speglar hur mycket de lärt sig.

När kommer utredningen tillsättas?

– Jag har inget datum nu men det här är något som kommer ske ganska snart.

Anna Ekström vill inte säga något om när förändringen kan vara på plats, ”det får utredningen titta på”, men betonar att den här typen av förändringar måste få ta sin tid.

– Det här är ett stort och komplicerat system och de elever som söker till gymnasiet ska förstås veta till vilket system de söker. Då tycker jag att det är klokt att låta det ta tid.

Att införa ämnesbetyg på gymnasiet innebär även en stor förändring för lärarnas del. Vilka konsekvenser ser du för dem?

– Det är min ambition att detta ska leda till mindre administration. Idag har en elev mellan 25 och 30 kursbetyg i sin gymnasieexamen och det är klart att det bli mindre administration och mindre kringarbete för läraren om man sätter betyg i ett helt ämne och inte som idag i flera olika kurser.

Lärarnas riksförbund har i sitt remissvar till gymnasieutredningen ställt sig positivt till riktningen med att återinföra ämnesbetyg.

– Men det är inte helt enkelt, det är delade åsikter om detta bland våra medlemmar. Men vi tror att fördelarna överväger. Att få jobba under en längre tid, och inte vara kräva snabba resultat, tror jag kan vara bra både för lärsituationen och för arbetsmiljön, både för lärare och elever, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Vilka är fallgroparna?

– Det är bra att det tillsätts en utredning med detta får inte dras i långbänk och vi behöver få ett konkret resultat. Det kan till exempel vara mer komplext att genomföra för vissa mindre ämnen, inom yrkesprogrammen till exempel. Det är lätt att vi bara pratar om stora ämnen som matematik och svenska. Det är viktigt att analysera konsekvenserna så att det blir bra.

Anna Ekströms förhoppning är att ämnesbetyg ska leda till mindre administration för lärarna. Instämmer du i det?  

– Jag kanske inte ser det som den stora vinsten. Man måste ju ändå ge eleverna kontinuerlig återkoppling, men återkopplingen kan bli annorlunda. Det jag personligen hoppas på är att återkopplingen med ämnesbetyg blir mer framåtsyftande. Med korta kurser blir den oftare summativ och slutgiltig. Jag tror att detta kan leda till en större progression och möjligheter till större djup i ämnena.

Lärarnas Riksförbund har länge drivit på för en reglering av undervisningstiden så att 100 poäng i praktiken verkligen innebär 100 timmar. Det får inte glömmas bort om systemet görs om, säger Åsa Fahlén.

– Ämnena måste få tillräckligt med tid. Det skapar otroligt mycket stress om tiden inte är tillräcklig och vi vet idag att detta kan variera mycket från skola till skola.

Kommentera