Ämnen-symboler-cmyk
Ämnesföreningar

Ämnesföreningar – så funkar det

Fortbildning, inspiration och kollegialt utbyte. Landets ämnesföreningar samlar lärare från förskola till universitet. 
– Vi är också remissinstans till Skolverket och har en reell möjlighet att påverka, säger Per Berggren, ordförande för Sveriges Matematiklärarförening.

Biologilärarnas förening, Språklärarnas riksförbund och Fransklärarföreningen är tre av Sveriges ämnesföreningar. Det är ideella föreningar som samlar engagerade lärare och bevakar frågor som är relevanta för respektive ämne, ordnar fortbildningar, samverkar med forskare, inspirerar och erbjuder en möjlighet till kollegialt utbyte. 

Per Berggren.
Per Berggren.

En av de större föreningarna är Sveriges Matematiklärarförening (SMaL). Per Berggren är ordförande. 

– Vi har ett 30-tal lokalavdelningar runt om i landet där det just nu förs mycket diskussioner kring digitalisering av de nationella proven till exempel och om programmering förstås och det nya innehållet i kursplanerna, säger han.  

SMaL vänder sig till alla som undervisar i matematik, från förskola upp till högskola och universitet och samlar ett par tusen medlemmar. Något de själva anser vara för få, kommenterar Per Berggren, och tillägger att det finns många olika inspirationsforum och kollegiala grupper som konkurrerar om uppmärksamheten. 

– Men det som skiljer en ämnesförening från andra grupper där man också kan få information och inspiration är att vi även har i uppdrag att fungera som remissinstans när Skolverket får nya projekt. Som nu när det varit mycket diskussion kring programmering och digital kompetens och i vilka kurser det skulle kunna passa. Där har vi varit en aktiv diskussionspartner och remissinstans för Skolverket. 

Lyckas ni påverka? 

– Det gör vi absolut. 

Per Berggren berättar att de träffar Skolverket regelbundet. Nyligen har de haft sitt årliga höstmöte där de olika lokalföreningarna tar upp vad de gör runt om i landet. Till det kommer alltid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) och Skolverket. 

– Skolverket informerar om vad som är nytt men kommer också för att höra våra åsikter. Våra medlemmar som kommer till träffarna är initierade och inlästa så Skolverket får många värdefulla synpunkter. Vi uppfattar att Skolverket tar till sig det vi säger, vi är med och påverkar och tycker att vi får saker att hända i rätt riktning. Det är värdefullt. 

Finns det något ni skulle kunna göra bättre?

– Jag önskar som sagt att vi skulle få fler medlemmar och att vi hade större resurser att jobba mer för det. Ju fler medlemmar, desto starkare röst har vi.

Kommentera