karlstad

Christina Thorén är lärare i moderna språk på Ilandskolan i Karlstad.

Kollegialt lärande

Ämnesnätverket gav lärarna kollegialt lyft

Gemensamma lärarkonferenser och stärkta roller till förstelärarna. Så har Karlstad kommun ökat både status och engagemang åt hela kommunens lärarkår. 
– Jag skulle rekommendera alla kommuner i hela Sverige att göra samma sak, säger Christina Thorén, lärare i moderna språk på Ilandaskolan i Karlstad.

I augusti 2015 slog sig de nio högstadieskolorna i Karlstad samman för att på bästa sätt nyttja resursen med kommunens samtliga förstalärare.

Tack vare ett samordnat organisationsschema har alla lärare i kommunen erbjudits gemensamma konferenser. Två gånger per termin träffas de ämnesvis, för att dela erfarenheter och kunskap samt diskutera forskningsresultat och händelser i och utanför klassrummen.

Anna Carlsson.
Anna Carlsson.

Förstelärarnas förstärkta uppdrag innebär att de får leda ett gemensamt utvecklingsuppdrag, identifierat av kommunen, i respektive ämnesgrupp. Årets tema, likvärdig bedömning, hade som syfte att stärka lärarnas kompetens och samsyn i bedömningsfrågor.

Möjligheten till kreativitet, deltagande och att rent fysiskt kunna träffas och använda varandra som resurser i undervisningen har varit avgörande för att ge ett positivt resultat, menar Anna Carlsson, rektor på Ilandaskolan i Karlstad.

– Vi märker en entusiasm av aldrig tidigare skådat slag och ett stort ökat engagemang hos lärarna, något många menar har höjt statusen för hela yrket i kommunen. Deras glädje och inspiration når ända ut till eleverna. Att göra skillnad från grunden på så sätt har ju varit syftet med karriärtjänsterna redan från början, vilket känns otroligt roligt, säger Anna Carlsson.

Christina Thorén är lärare i moderna språk på Ilandaskolan och har varit med sedan projektstarten för drygt två år sedan. Mötena med kommunens övriga 20-talet språklärare beskriver hon som ett fantastiskt och inspirerande inslag under de två åren.

För årets tema, likvärdig bedömning, valde Christinas grupp att utarbeta en gemensam inlämningsuppgift som delades ut till alla kommuner i Sverige. Uppgifterna har lärarna sedan bedömt och betygssatt tillsammans i gruppen – allt för att göra bedömningen så rättvis som möjligt.

– Visst finns det en läroplan och betygskriterier, men det är en oersättlig trygghet i att få stöd och hjälp från andra lärare i samma situation. Dessutom kan eleverna känna sig säkra på att vi tolkar saker på samma sätt. Det blir ett mer rättvist betygssystem, säger Christina Thorén.

Förutom att hon känner sig tryggare i sitt arbete har träffarna även gett ett stort socialt mervärde.

– De flesta av oss blev lärare för att vi älskar språk, men i dagens skola får själva undervisningen allt mindre utrymme. Då är det otroligt roligt få möjlighet att träffa människor med samma intresse. Och ta tid till det. Det gör oss alla till bättre lärare i slutändan, säger Christina Thorén. 

Kommentera