Annons
Foto: Shutterstock

Analys av lärarlegitimationen: ”Facken var framgångsrika”

Publicerad 13 november 2020

Fakta

Mer om Charlotte Baltzer:

Charlotte Baltzer är undervisningsråd vid Statens skolverk i Stockholm. Tidigare har hon arbetat som rektor och lärare i gymnasiet och grundskolan.
Filosofe magister i ledarskap, Uppsala universitet 2011
Filosofe magister i språk, ämneslärarexamen, Umeå universitet 1986
Disputerade vid Åbo akademi 2020.

Relaterat

Lärarnas Riksförbunds lyckosamma arbete la grunden till lärarlegitimationens införande.
Charlotte Baltzer belyser i sin avhandling lärarfackens inflytande på utbildningspolitiken.
– Facken blev lyssnade på och hade genomslag i sin opinionsbildning, säger hon.

I dag måste svenska lärare ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. Men så har det inte allt sett ut.

I en nyligen publicerad avhandling fokuserar Charlotte Baltzer på hur de svenska lärarfacken har drivit olika professionsfrågor med särskilt fokus på lärarlegitimationen och hur reformen har stärkt läraryrket.

– Avhandlingen har sin utgångspunkt i legitimationsreformen och vad som har hänt i utbildningspolitiken sedan början av 90-talet och framåt. Det är en intressant tid eftersom svensk skola genomgått stora förändringar under denna tid. Det var kommunaliseringen, privatiseringen, ny lönepolitik, nytt fördelningssystem och en förändrad arbetsmiljö för lärare, säger Charlotte Baltzer.

Det var också i det här skedet som frågan om lärarlegitimationen väcktes på allvar. I början av 90-talet beslutade Lärarnas Riksförbund (LR) för att kämpa för införandet av en legitimation för lärare.

Avhandlingen tar upp hur LR, tillsammans med Lärarförbundet, har drivit professionsfrågan från början på 1990-talet till 2014.

– Det fanns några initiala politiska förslag till den här reformen vid samma tid, men det var LR som på allvar tog tag i frågan.

Charlotte Baltzer har därefter följt hur legitimationsfrågan beskrivits på olika områden: fackligt, medialt och politiskt.

– Det är tre arenor med olika perspektiv som jag fördjupat mig i. Dels den fackliga arenan med fackliga böcker och tidskrifter som Skolvärlden, den politiska arenan berör propositioner och utredningar och sedan den mediala arenan dagstidningar.

Charlotte Baltzer. Foto: Jeanette Hägglund

Hon blev förvånad över det genomslag som lärarfacken hade i sin opinionsbildning.

– Nu satsade Lärarnas Riksförbund mycket pengar på att driva den här frågan via PR-bolag, men det tar inte bort faktumet att facken var framgångsrika – först LR, sedan tillsammans med Lärarförbundet. De blev lyssnade på och hade genomslag i sin opinionsbildning.

Charlotte Baltzer påpekar att det var svårt för lärarfacken att nå fram i politiska frågor som dessa i början av 90-talet, vilket gjorde genombrottet än intressantare.

– Detta var i kölvattnet efter kommunaliseringsreformen då facken blev helt överkörda. Här är det i stället en stor framgång i opinionsbildningen. Alla politiska partier lyssnade på LR, säger hon och fortsätter:

– LR ville ha mer fokus på forskning och ämnesinnehållet – frågor som litegrann har kommit i skymundan under decennierna innan. Utbildningsreformerna hade strävat mot en enhetlig lärare efter införandet av grundskolan och ta borttagandet av parallellskolesystemet. Nu blev det i stället ett annat fokus i utbildningspolitiken.

Det fanns också en möjlighet att få igenom en förändring, eftersom det låg i samtliga politiska partiers intressen, menar hon.

– Det hade inte varit möjligt bara något år tidigare.

Frågorna som facken hade drivit blev politisk verklighet. En lärarlegitimation kopplad till ämnesbehörighet beslutades under 2011 och skollagen fick en skarpare skrivning om att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

– Opinionsbildningen fick god effekt. Sedan kom karriärlärarreformen också som en del av paketet och lektorerna återinfördes i gymnasiet.    

Enligt Charlotte Baltzer finns det andra forskare – exempelvis Anders Fredriksson och Johan Alvehus – som menar på att legitimationsreformen och karriärlärarreformen bidragit till att det har vänt för läraryrket.

– Läraryrket har stärkt sin professionella legitimitet och det har blivit en viss förbättring, det är slutsatser man kan dra.

Vad hoppas du att din vetenskapliga publicering ska leda till i framtiden?

– Jag hoppas att min avhandling ska bidra till att de som arbetar inom utbildningssektorn, på vilken nivå man än befinner sig på, ska diskutera vad vi menar med lärares professionella status i relation till utbildningspolitiska förändringar och skolmyndigheters ageranden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons