Annons
Foto: Sven-Erik Sjöberg, Magnus Hjalmarsson Neideman/SVD/Scanpix, Björn Larsson Rosvall, Anna Simonsson

Andelen underkända ökar

Publicerad 25 september 2012

Närmare 180 000 elever har gått ut nian med underkända betyg sedan det nya betygsystemet infördes 1998.
80 000 av dem har underkänts under Jan Björklunds tid som utbildningsminister.
– De många reformer som vi nu genomför inom skolan kommer att vända trenden, säger han.

I våras gick 12 500 ungdomar ut nian utan att ha behörighet till något av gymnasieskolans nationella program, enligt preliminära siffror från Skolverket.
Det är 12,4 procent av årskullen och jämfört med liknande data den högsta andelen någonsin.
Det betyder att ungefär 180 000* underkända elever har gått ut nian sedan den första kullen utexaminerades med det nya betygssystemet 1998. Högst ansvarig för elevernas misslyckanden är utbildningsministern. Därför har Skolvärlden räknat fram hur många underkända elever varje minister har på sitt samvete.

Listan toppas av Jan Björklund (FP) med närmare 80 000 underkända elever. Att han toppar listan beror dels på att han suttit längst, dels på att resultaten varit sämst under hans år vid makten. Detta oavsett om man räknar till antalet eller andelen underkända elever.
Bäst resultat, enligt Skolvärldens undersökningar, var det under den stundtals utskällda skolministern Ingegerd Wärnerssons år.
Under Ingegerd Wärnerssons (S) första år som skolminister, 1998, då hon efterträdde Ylva Johansson, var det 8,6 procent av niorna som inte klarade den allmänna behörigheten.
Sedan dess har det bara gått utför.

Jan Björklunds bottenplats gäller även när man bryter ner resultatet för de tre kärnämnena.
1998 hade 3,3 procent av niondeklassarna inte uppnått målet i svenska. Motsvarande siffror för engelska och matematik var 4,6 procent respektive 5,3 procent.
Enligt Skolverkets preliminära siffror för avgångsbetygen 2012 var:
•9,6 procent underkända i matematik
•7,1 procent underkända i engelska
•3,5 procent underkända i svenska

Resultaten för flera andra ämnen är ännu sämre, visar Skolverkets preliminära statistik. Drygt var tionde elev, 10,5 procent, var underkända i fysik och 11,2 procent i kemi.
Allra sämst resultat var det i svenska som andra språk. Här var mer än var fjärde elev, 28,6 procent, underkända.
Elever med invandrarbakgrund underkänns i högre grad än svenskfödda. I våras klarade var fjärde invandrarelev inte att nå gymnasiebehörighet.
Allra svårast att klara skolan har de som fötts utomlands och kommit till Sverige efter 2002.
Av dem var det bara drygt hälften som klarade behörighetsgränsen. 47,9 procent underkändes.

I Kunskapsskolan Norra i Uppsala är alla elever godkända i alla ämnen.
I Ängsmogården i Östersund är det varannan.
Skillnaderna mellan Sveriges skolor slår rekord. Skolan ska vara likvärdig står det i skollagen.
Men tittar man på elevernas resultat är skillnaderna större än någonsin.
De närmare 13 000 underkända eleverna våren 2011 är inte jämnt fördelade på landets 1 770 skolor.
Tvärtom.

I Kunskapsskolan Norra i Uppsala hade alla elever betyget G eller bättre i samtliga ämnen. Ett resultat de delar med 42 andra skolor.
Motsvarande siffra på Ängsmogården i Östersund är varannan. Klart under riksgenomsnittet där 77,3 procent av niorna var godkända i samtliga ämnen 2011.
– Varje elev som inte klarar behörigheten är ett misslyckande för oss och för samhället, säger Jan Carlsson, rektor på Ängsmogården, som ligger i förorten Torvalla, 7-8 kilometer från Östersunds centrum.
Det är ett område med stor in- och utflyttning och lite tyngre socioekonomisk struktur. Men med relativt få med annan kulturell bakgrund.
– Vi jobbar stenhårt, men når inte ända fram med alla elever.

Ett sätt att förbättra kunskapen i svenska är att skolan utökat lektionstiden varje dag med en kvart. Den förläggs till morgonen då alla elever tillsammans med en lärare får läsa skönlitteratur. Läsningen uppskattas av både elever och lärare.
– Det har gjort att eleverna fått lättare att ta till sig faktatexter också, säger Jan Carlsson.
Det finns flera förklaringar till att inga elever är underkända i något ämne på Kunskapsskolan, menar rektorn Stina Jonsson:
– En av de viktigaste förklaringarna är vårt arbetssätt. Vi är mer flexibla och individanpassade. Dessutom har vi tydliga mål och uppföljningar med en loggbok och 15 minuters samtal mellan elev och huvudlärare varje vecka, säger Stina Jonsson.

Ett av skolminister Jan Björklunds recept för att minska skillnaderna mellan skolor som Ängsmogården och Kunskapsskolan är fler prov och betyg i flera årskurser.
Jan Carlsson är tveksam om det är rätt medicin:
– Jag vet inte om det blir bättre bara för att man kontrollerar elevernas kunskap oftare. En fördel är ju att man kan identifiera dem med problem lite tidigare. Men det intressanta är ju vad man sedan gör med den kunskapen. Det är den verkliga utmaningen. Och där tycker jag Jan Björklund inte är lika tydlig över hur det ska gå till.

* I siffran ingår de 8 364 elever som underkändes våren 1998 då Ylva Johansson(S) var skolminister.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Delvis distansundervisning i Stockholm i höst

Corona

På måndag väntas Stockholms stad fatta ett beslut om distansundervisning till hösten.

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Var är höstplanen för lärarna?”

Terminsstart

Lärare som återvänder till jobbet vittnar om arbetsgivare utan plan för att skydda personal och elever från smitta och överbelastning. Lärarnas Riksförbund är kraftigt kritiska.

Annons

Facket räknar med besvärlig skolstart

Corona

Pandemin och ett lapptäcke av åtgärder runt om i landet bäddar för en orolig skolstart.

Därför ska lärare använda normkritik

Stockholm Pride

Normkritik i klassrummet är en konsekvens av skolans styrdokument och kan dessutom öka ämnesförståelsen, menar läraren Annika Sjödahl.

Annons
Annons

Lund vill ha kameraövervakning på alla skolor

Bevakning

Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga skolor och förskolor.

Annons

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons