larare_anita

Anita Varga undervisar i svenska för invandrare på Komvux i Enköping. Foto: Hedvig Westerberg/Moz Media AB

Anita: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Anita Varga undervisar i svenska för invandrare på Komvux i Enköping. Här berättar Anita varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare

– Jag är språklärare och att se hur eleverna utvecklas språkligt är fantastiskt. Språket är inte bara nyckeln till deras framgång och nya liv i Sverige utan det är en process som förändras hela tiden. Det är inte bara eleverna som lär sig ett nytt språk utan även jag själv utvecklas och kan hålla mig uppdaterad. Att undervisa vuxna och få möjlighet att påverka deras framtid och integration är en viktig roll för mig som lärare. 

  • Bästa stunden i veckan 

– När vi bygger broar mellan olika kulturer med hjälp av språket. Att hitta olika metoder som underlättar elevernas språkinlärning och att få se deras glädje när de förstår och lyckas med språket. 

  • Det här skulle jag vilja förändra

– Att höja lärarnas status på sfi är otroligt viktigt eftersom deras jobb är avgörande för integration av nyanlända. Läraryrkets låga status får inte skrämma nuvarande och blivande lärare. Man behöver vara rädd om dem som är engagerade och idérika så att de inte lämnar yrket eller väljer ett annat yrke på grund av dåliga löner och nedvärderande status.

Kommentera