anjanilsson

Anja Nilsson är lokalombud i Kristianstad och har arbetat fackligt i ungefär 18 år. Hon tycker fortfarande att det är oerhört viktigt.

Lokalombud

Anja: Därför är jag lokalombud

Anja Nilsson är lärare och lokalombud på Fjälkinge Skola i Kristianstad. Hon tycker det är viktigt att någon driver de frågor som är viktiga för skolan och dess personal och har därför arbetat fackligt genom hela sin lärargärning.

Vilken är den viktigaste frågan på din skola just nu?

– Det är arbetsmiljön. Vi har egentligen ett bra arbetsklimat på skolan men för tillfället är det sämre. Ekonomin är inte så bra vilket betyder att vi vikarierar mycket för varandra, dessutom har vi ganska utmanande elevsituationer som stressar oss rejält. Vi känner oss tyvärr lite lämnade i sticket av huvudmannen, eftersom reglerna är som de är.

– När det gäller ekonomin är vi en skola som ligger lite utanför orten Kristianstad och vi har dragits med underskott i många år. Vi håller nu på att växa, men vi har inte riktigt hunnit ikapp oss själva med kostnaderna och därför är inte ekonomin den bästa.

– Ändå trivs vi väldigt bra på skolan. Vi har en chef som vi fungerar mycket bra med och många av oss har jobbat här i runt 15 år så vi känner varandra väl. Men situationen har blivit lite mer ansträngd i och med att vi har ganska många elever, precis som många andra skolor förmodar jag, som har särskilda behov vi både måste och vill tillgodose. Det kostar inte bara pengar utan också mänskliga resurser.

Vad är det som driver dig i ditt fackliga arbete?

– Nu har jag gjort det här i ungefär 18 år och ibland tappar man bort varför man gör det. Men jag tänker att jag är ett öra som alltid är öppet för mina kollegor, och jag har en ganska lång erfarenhet som gör att jag kan förmedla det som sker på golvet till min chef. Det är viktigt att det finns fackliga företrädare för att driva de frågor som är viktiga mot arbetsgivaren, eller helst med arbetsgivaren. Det beror på vad det är för någonting. Det tycker jag fortfarande är väldigt viktigt, även efter att det gått 18 eller 20 år snart.

Hur ser ett bra fackligt arbete ut?

– Ett bra fackligt arbete är örat på marken, öppenhet, att vara väl informerad om vad som händer och att behålla drivet i arbetet för att kollegorna och eleverna ska ha det bra.

– Ska man komma någonstans måste man ha en bra relation till arbetsgivaren, men min lojalitet gäller alltid i första hand mina medlemmar Jag arbetar givetvis också för att vi gemensamt ska skapa den bästa skola vi kan.

Kommentera