Fackligt

Anmälan med fackets hjälp gav misshandlade läraren upprättelse

Rådet inför KIA-anmälan: Ta hjälp av ditt skyddsombud

våld klassrum

Det var förvånande för både läraren och huvudskyddsombudet att deras gemensamt upprättade KIA-anmälan gav den misshandlade läraren rätt. ”Vi i skolan befinner oss i en situation där vi kan bli väldigt utsatta och därför är också händelserapportering superviktig”, säger läraren.

| Foto: Martin Stenmark
Det här är KIA

För att förbättra arbetsmiljön och undvika att olyckor sker igen finns rapporteringssystemet KIA, kommunernas informationssystem om arbetsmiljö.

Det är ett webbaserat informationssystem som både chefer och medarbetare kan använda för att rapportera in olycksfall och tillbud på arbetsplatsen.

Det finns fem olika typer av anmälningar att göra: riskobservation, tillbud, olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom.

Skyddsombudets KIA-tips:

  • Upprätta en anmälan så snart efter händelsen som möjligt.
  • Ta hjälp av någon som kan se på situationen objektivt och kan hjälpa dig att bena i händelsen.
  • Tänk på att ordval och formuleringar kan spela stor roll.
  • Skapa en tydlig bild av händelseförloppet.

I somras dömdes en elev för misshandel efter att ha slagit och sparkat sin lärare. Domen möjliggjordes av den KIA-anmälan som gjorts i anslutning till händelsen och där ordval och formuleringar visade sig vara en avgörande faktor.
– Ta hjälp av ett skyddsombud som kan vara objektiv i skrivandet och som kan hjälpa dig tänka efter vad exakt det är som har hänt, säger huvudskyddsombudet Maria Ottosson.

Det var under en lektion i februari 2020 som en lärare blev slagen av en 15-årig elev på en högstadieskola i Mellansverige. På skolan råder mobilförbud under lektionstid och när eleven inte ville lämna in sin telefon uppstod en konflikt.

– Det blev en ordväxling mellan eleven och en kollega till mig som jag hade i klassrummet, vilket innebar att eleven lämnade klassrummet. Men när jag öppnade dörren för att släppa ut eleven slog den mig i mellangärdet med ett knytnävsslag, berättar läraren för Skolvärlden.

Läraren och händelsen togs om hand på ett bra sätt av skola och rektor, som gjorde en polisanmälan och under en period satte eleven i undervisning på annat håll under schemalagd lektionstid med den utsatta läraren.

Av det lokala huvudskyddsombudet Maria Ottosson fick läraren sedan stöd att redogöra för händelseförloppet i en anmälan i KIA, kommunernas informationssystem om arbetsmiljö, som är ett webbaserat informationssystem där chefer och medarbetare kan rapportera in olycksfall och tillbud.

– Att göra en KIA-anmälan är en säkerhet för oss allihop, både för elever och för lärare så att vi kan förbättra arbetsmiljön och förhindra att olyckor sker igen. Jag tycker att det är bra att lärarna kommer till oss skyddsombud så att vi kan skriva rapporten och bena i händelsen tillsammans. Gör man det själv finns det risk att man skriver i affekt medan jag kan titta på händelsen mer objektivt, säger Maria Ottosson, lokalt huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund.

I anmälan hjälpte hon sedan läraren att fokusera så att beskrivningen inte blev rörig och att formuleringarna blev konkreta. Ofta kan det handla om små detaljer som ändå blir viktiga, som exempelvis att man skriver att man håller någon ifrån sig i stället för att säga att man håller i någon.

– Det blir svårt att utröna vad som hänt när berättelsen blir rörig och den känns inte heller lika tillförlitlig, säger Maria Ottosson.

Det var något som inte fallit läraren in.

– Råden jag fick hade jag aldrig kommit på själv. Att synonymer till ord på det sättet kan få andra betydelser när man läser. Maria hjälpte mig väldigt mycket, säger läraren.

”Nu vet jag att det också är viktigt vad vi skriver”

Efter mer än ett år kontaktade polisen medlemmen och händelsen gick sedan vidare till åklagare och domstol.

– Erfarenhetsmässigt hade jag inte förväntat mig att ärendet skulle gå vidare till domstol även då personen var straffmyndig, säger läraren.

Men ytterligare en sak som förvånade var att det under tingsrättsförhandlingarna var den KIA-anmälan som de skrivit tillsammans som skulle ligga till grund för tingsrättens beslut.

– Jag hade aldrig tänkt att en sådan här anmälan kunde användas som bevismaterial i en utredning. Men eftersom det gått över ett år sedan händelsen och vi skrev anmälan så nära inpå det inträffade lades det stor vikt vid den, säger Maria Ottosson.

– Förut har jag vetat att det varit viktigt att vi skriver de här anmälningarna, men nu vet jag att det också är viktigt vad vi skriver, för under förhandlingarna hade anmälan förstorats upp på skärm där flera av de ordval vi hade använt strukits under, säger hon.

Förutom att snabbt upprätta en anmälan, vara noga med formuleringarna och ta in en objektiv part som hjälp med skrivandet är Maria Ottossons råd till andra drabbade att ta samtalshjälp.

– Även om det kanske inte känns som att det behövs direkt efter att man blivit utsatt för hot eller våld eller råkat ut för en olycka, så kan det vara bra att ha ett samtal att luta sig tillbaka mot om något skulle utlösa en reaktion senare. Dessutom tror jag att det är lättare att få ut på försäkringen då också, säger hon.

För läraren kändes det bra att få någon form av upprättelse även om det kändes jobbigt att händelsen i samband med åtal och rättegång behövde rotas upp igen.

– Det var lite kämpigt men jag tror att det är viktigt. Vi i skolan befinner oss i en situation där vi kan bli väldigt utsatta och därför är också händelserapportering superviktig och att man måste ta hjälp för att få rätt formuleringar, säger läraren.

Kommentera