bruer_

Läraren Mikael Bruér blev anmäld av en elev och dennes föräldrar efter betygssättning.

| Foto: Martina Wärenfeldt
Våga vara lärare

Anmälde läraren: ”Har stärkts av det som hände”

När han skällde ut en elev som var oförskämd blev han anklagad för att ha kränkt eleven och anmäld till Skolinspektionen.
– Som lärare har man två val när något händer – antingen att titta bort eller att gripa in. För mig har det aldrig varit ett alternativ att titta bort, säger Mikael Bruér.

Han arbetar som SO-lärare på Fagrabäckskolan i Växjö, en kommunal högstadieskola med cirka 700 elever. 

– Det är en väldigt heterogen skola med många utmaningar. Vi har elever från såväl välbeställd villaförort som utanförskapsområden. Vi har föräldrar som ställer stora krav på skolan och föräldrar som ställer mindre krav. Det är en stimulerande blandning av elever, bra kollegor och bra chefer. Jag trivs.

Mikael Bruér beskriver sig själv som en tydlig lärare. 

– En del skulle kanske kalla det för auktoritär. Oavsett vilket, är det lugn och ro och ordning på mina lektioner och goda möjligheter för eleverna att lära sig något. En del av mitt ansvar som lärare handlar om att bygga en trygg skolmiljö för alla, och det försöker jag göra.

För några år sedan gav Mikael Bruér en av sina elever betyget F.

– Jag hamnade i en konflikt med elevens föräldrar som menade att jag hade gett eleven för lågt betyg, vilket jag inte hade. Många föräldrar upplever det som något mycket dramatiskt att deras barn får ett F i betyg. För de flesta av oss lärare är det annorlunda. Får vi bara arbeta vidare med eleverna brukar det gå att hjälpa de flesta av dem till ett godkänt betyg. Ibland behövs mer hjälp, ibland mindre. 

När Mikael Bruér och eleven efter sommarlovet stötte ihop korridoren frågade eleven efter ett digitalt dokument. Mikael Bruér svarade att han skulle ordna det, men att han inte har haft tid. 

Enligt rektorns utredning av händelsen skrek eleven då till sin lärare att han skulle skärpa sig.

– Hen var återkommande väldigt hånfull och oförskämd mot mig. Jag blev provocerad, gick tillbaka och skällde ut eleven. För att hen inte skulle gå därifrån höll jag ut armen. Jag kan i efterhand känna att jag borde ha tonat ner mig själv. Men även vi lärare är människor och gör ibland misstag.

Jag var trygg med att jag inte hade gjort något fel.

Kort efter intermezzot i korridoren anmälde elevens föräldrar Mikael Bruér till Växjö kommun, och senare även till Skolinspektionen, för att han behandlat deras barn på ett kränkande sätt.

Han blev även polisanmäld för misshandel. 

– Jag gjorde inget annat fysiskt än att jag satte ut en arm för att hen inte skulle gå ifrån mig. Men efter en tid förvandlades handen till ett knytnävslag. Senare fick jag veta att föräldrarna innan händelsen i korridoren hotat mina chefer med en anmälan för att jag gett deras barn F i betyg.

Hur kändes det att bli anmäld?

– Jag var trygg med att jag inte hade gjort något fel, även om det var dumt av mig att bli arg. Grunden till allt det här är elevens betyg. Men jag står för min bedömning. 

Mådde du inte dåligt?

– Jag mådde fruktansvärt under den perioden som utredningen pågick och var sjukskriven under en tid. När jag kom tillbaka fick jag en anpassad tjänst för att orka med. Jag fick även tid av min arbetsgivare att gå igenom dokument och liknande, vilket jag är tacksam för.

– Jag har fått bra stöd av kollegor och chefer och har lärt mig ganska mycket av vad som har hänt. Jag har till och med stärkts av det och fått svart på vitt att jag har hållit mig inom gränserna. Även min betygsbedömning anmäldes och granskades utan att det riktades någon kritik. Sköter man sitt jobb, är det inget farligt att bli granskad även om det är jobbigt.

Det är enkelt att säga.

– Som lärare har man två val när något händer – att titta bort eller att gripa in. För mig har det aldrig varit ett alternativ att titta bort, även om jag vet att det finns lärare som viker undan, som inte vill ta striden för att de inte vill riskera en anmälan. 

– Det finns nämligen alltid en risk att det blir fel om man griper in. Men jag tycker att man måste tänka på vad som är konsekvensen av att inte agera. Det drabbar alltid de svagaste och tystaste eleverna. Vi har som lärare ett ansvar att ställa oss på deras sida.

Har du inte blivit avskräckt?

– Nej, jag har gripit in även efter den här händelsen. Jag har dessutom blivit hotad att anmälas för betyg jag har satt. Samma sak gäller kolleger. Det händer även att föräldrar hotar att flytta deras barn till en annan skola om inte betygen ändras. Det är ett otyg att man hotar lärare som gör sitt jobb.

Fotnot: Samtliga anmälningar mot Mikael Bruér avskrevs.

Kommentera