avslag_anmalan_skolinspektionen_0

Niclas Wahlgren anmälde Karlshamns kommun till Skolinspektionen till följd av den skolbudget som har lagts i kommunen.

Nedskärningar

Anmälningar mot nedskärningar i kommunerna avslås

Hur mycket kan man spara på skolan utan att bryta mot lagen? Genom att anmäla sina kommuner till Skolinspektionen hoppades de fackliga ombuden få svar. Men två anmälningar avslogs direkt.
– Jag tycker att Skolinspektionen är nyckfull, säger kommunombudet Niclas Wahlgren.

Skolvärlden har tidigare berättat om hur Fredrik Andersson, Ronnie Johansson och Niclas Wahlgren från Lärarnas Riksförbund fick nog av besparingarna i Trelleborg, Sjöbo och Karlshamn – och anmälde kommunerna till Skolinspektionen. Syftet var att undersöka om en kommun kan sätta vilken budget som helst – utan att bryta mot lagen.

Anmälan för Sjöbo har ännu inte handlagts, men både för Karlshamn och Trelleborg har anmälningarna avslagits utan utredning. Motiveringen är att de är alltför generella.

– Å ena sidan är jag inte förvånad eftersom det står ganska tydligt på Skolinspektionens sida att de normalt sett driver ärenden på individnivå. Samtidigt finns det skrivningar och föreläggande som alltid hamnar på huvudmannanivå. Så jag tycker att de är nyckfulla, säger Niclas Wahlgren som är kommun- och skyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Karlshamn.

Samtidigt menar han att avslaget också är en typ av svar.

– Vi har fått veta att Skolinspektionen inte tycker att man bryter mot skollagen, trots att budget inte räcker. I Karlshamn når bara 80 % behörighet till gymnasiet och vi har stora resultatskillnader mellan pojkar och flickor – men det räcker inte. I Trelleborg har man varit ännu tydligare kring vad budgeten får för konsekvenser men Skolinspektionen konstaterar att de bara utreder sådant som har skett. Det betyder alltså att olyckan måste ske innan man gör föreläggande och det är också ett svar som är intressant tycker jag.

Skulle det hända ser jag en enda utväg – att vi sänker kraven för lärarna. 

Men framförallt är debatten som förts i kölvattnet av anmälningarna viktig, menar Niclas Wahlgren.

– Vi ligger lågt nu under sommaren, men vi kommer följa upp det här på något sätt till hösten. För vår anmälan tillsammans med en rad andra initiativ har satt igång en rörelse nu. En undersökning visar att skolledare och kommunpolitiker inte klarar av att finansiera och upprätthålla kvalitet i svensk skola längre. Så någonting har ju börjat.

Han hoppas också att fler ska anmäla sina kommuner om de gör stora besparingar.

– Jag skulle vilja att fler testade och då gärna i någon annan landsända än södra Sverige. Skolinspektionen i Lund har en uppfattning men jag är inte säker på att Skolinspektionen i en annan landsända skulle göra samma bedömning – särskilt inte om man skruvar mer på anmälan och blir mer specifik.

Samtidigt menar kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) att det inte råder några oklarheter i den här frågan, utan säger att det är upp till rektorn att återlämna arbetsmiljöansvaret om hen inte får tillräckligt med resurser och detsamma gäller förvaltningschefen. Vad tänker du om det?

– Det är klart att det vore jättebra, men det är väldigt tufft för en rektor eller en förvaltningschef att göra det. Det betyder att man gör sig ganska besvärlig och jag tror att man riskerar att bli av med sitt jobb. I den bästa av världar är det självklart så att de bara skulle lämna tillbaka delegationen – men hur många vågar?

Förutom anmälan till Skolinspektionen har ombuden också lämnat in en så kallad 6:6a-anmälan, men där har man begärt svar först efter semestrarna.

– Där hoppas vi verkligen att något hände, för det handlar om rena brott mot arbetsmiljölagen och bryr sig kommunen inte då… Vem ska i så fall ta ansvaret? Skulle det hända ser jag en enda utväg – att någon beslutar om att vi måste sänka kraven för lärarna. 

Kommentera